latimea trotuarelor

Care este lăţimea trotuarelor

Lăţimea trotuarelor trebuie să fie de : 180cm pentru trafic constant în dublu sens; 150cm pentru trafic frecvent în dublu sens, cu prevederea unor buzunare de aşteptare şi întoarcere de 180cm x 200cm la fiecare 25; 120cm pentru trafic scăzut în dublu sens, cu prevederea unor buzunare de aşteptare şi întoarcere de 180cm x 200cm la fiecare 25; 90cm pentru…

Read More »
persoane cu handicap elemente antropometrice si antropodinamice np 051

Dimensiuni-limite gabaritice pentru proiectarea construcţiilor pentru persoanele cu handicap

Iată care sunt dimensiunile de luat în considerare la proiectarea construcţiilor pentru utilizarea şi accesibilizarea pentru persoane cu dizabilităţi-handicap, conform NP051: utilizator al fotoliului rulant – 80cm; persoane cu deficienţe de vedere care utilizează bastonul alb – 95cm; persoane cu dificultăţi de mers, care se deplasează cu ajutorul cârjelor subaxiale – 90cm; persoană cu dificultăţi de mers, care se deplasează…

Read More »

Este nevoie de autorizaţie pentru schimbarea de destinaţie?

În temeiul articolului 18, aliniatul 3- ordin 839 – Norme metodologice de aplicare a legii 50 privind autorizarea lucrărilor de construire, se exceptează de la autorizare schimbările de destinaţie dacă ele nu cuprind lucrări de construire care ar necesita autorizaţie de construire.

Read More »

Câteva lucruri despre recepţia construcţiilor

Iată câteva lucruri, considerate a fi importante, pentru realizarea recepţiei lucrărilor de construcţii, conform HG273. Procedura de recepţie este următoarea: executantul transmite în scris şi cu confirmare de primire o înştiinţare cu privire la terminarea lucrărilor ; înştiinţarea se va transmite şi către reprezentantul investitorului, în speţă dirigintelui de şantier; investitorul va stabili un termen de maxim 15 zile de…

Read More »

Calculul rezistenţei termice specifice unidirecţionale

Rezistenţa termică unidirecţională a unui conglomerat de straturi este egală cu suma dintre: rezistenţa straturilor de aer închise în interiorul stratificaţiei Ra; rezistenţa cumulată a tuturor straturilor componente Rs; rezistenţa termică a stratului de aer superficial de pe faţa interioară a elementelor Rsi; rezistenţa termică a stratului de aer superficial de pe faţa exterioară a elementelor Rse.

Read More »

Rezistenţele termice ale straturilor de aer în funcţie de grosime

Rezistenţa termică a unui strat de aer este de, în m2K/W: 5cm  – 0,11 pentru flux termic orizontal, 0,11 pentru flux termic ascendent, 0,11 pentru flux termic descendent; 7cm  – 0,13 pentru flux termic orizontal, 0,13 pentru flux termic ascendent, 0,13 pentru flux termic descendent; 10cm  – 0,15 pentru flux termic orizontal, 0,15 pentru flux termic ascendent, 0,15 pentru flux…

Read More »

Iată valorile rezistenţelor termice superficiale şi a coeficienţilor de transfer termic superficial

Rezistenţă termică superficială are valoarea de 0,125 m2K/W pentru suprafaţa interioară a peretelui şi 0,042 m2K/W pentru suprafaţa exterioară a peretelui 0,125 m2K/W pentru suprafaţa interioară a planşeului de peste ultimul nivel, 0,042 m2K/W pentru suprafaţa exterioară a ultimului nivel; 0,167 m2K/W pentru suprafaţa interioară a planşeului de peste subsol şi 0,042 m2K/W pentru suprafaţa exterioară a nivelului inferior.

Read More »

Care este rezistenţa la foc a metalului?

O structură metalică netratată are rezistenţa la foc de doar 15 minute. Pentru a putea creşte rezistenţa la foc a metalului este nevoie a fi luate măsuri suplimentare de proiecţie. Se pot aplica astfel materiale de ignifugare tip spumante, vopseluri expandabile sau se poate îmbrăca construcția în elemente ce asigură protecțiw la foc. Spre exemplu înglobarea în beton, placarea cu…

Read More »

Cum se încadrează o construcţie în grade de rezistenţă la foc

Încadrarea unei construcţii în grade de rezistenţă la foc presupune anumite criterii minimale pentru elementele sale constructive. Gradele de rezistenţă la foc se situează între I şi V, în care I corespunde unor criterii maximale, iar V unor criterii minimale. O construcţie în funcţie de destinaţie, suprafaţă, regim de înălţime şi sarcina termică specifică trebuie să aibă o anumită încadrare…

Read More »

Rezistenţa la foc a structurilor metalice neprotejate

O structură metalică neprotejată are rezistenţă la foc de 15 minute. În aceste condiţii o structură metalică neprotejată nu poate fi utilizată decât pentru construcţii cu un singur nivel. Există însă o prevedere în P118-1999 care devine salvatoare şi permite încadrarea construcţiilor în gradul II de rezistenţă la foc chiar dacă vorbim de structuri metalice netratate. Acest lucru se poate…

Read More »

Să pun polistiren la fundaţie sub pardoseala de la parter?

Văd deseori prin proiecte o inepţie legată de izolarea caselor la partea inferioară. Astfel unii proiectanţi, din prea mult zel şi prea puţin raţionament ingineresc, pun polistiren peste umplutura dintre fundaţii, imediat sub pardoseala de cotă “0”. În general pardoseala de la parter, adică cea de peste fundaţii, nu este dimensionată ca şi o placă, ci ca o pardoseală. Adică…

Read More »

Explicare mod de armare placă/planşeu din beton armat

Un planşeu din beton armat este format în general din: – grinzi din beton armat; – planşee din beton armat. Grinzile din beton armat sunt elemente liniare cu secţiunea rectangulară. Înălţimea grinzii de beton armat se consideră aproximativ L/12 … L/10, în care L este deschiderea. Lăţimea grinzii se modulează cu grosimea pereţilor pe care se aşează, dacă este cazul…

Read More »
dimensiuni conducte pehd

Dimensiuni – diametre conducte PEHD – tabel

Iată mai jos care sunt dimensiunile pentru conductele PEHD. Diametrele de conducte PEHD sunt următoarele: 20 , 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, adică Diametrele de conducte PEHD sunt următoarele: PEHD20 , PEHD25, PEHD32, PEHD40, PEHD50, PEHD63, PEHD75, PEHD90, PEHD110, PEHD125, PEHD140, PEHD160, PEHD180, PEHD200,…

Read More »
zidarie parter

Câteva lucruri despre modul în care se realizează pereţii de zidărie

Iată mai jos câteva lucruri elementare despre modul în care se realizează pereţii de zidărie: – la primul nivel suprateran se va pune carton bituminat sub primul rând de zidărie pentru a crea o barieră în calea ascensiunii apei; – la maxim 4 rânduri de zidărie se va pune armătură în rost orizontal ce va străpunge stâlpul; aceasta se realizează…

Read More »

Ce beton să folosesc?

Tipul de beton folosit este dat de proiectant în funcţie de modul în care a calculat structura de rezistenţă a clădirii. Cu toate acestea există câteva rezistenţe minime pentru care nu se poate trece. Astfel pentru structurile pe zidărie portantă clasa minimă de beton va fi C16/20 în timp ce pentru cadre din beton armat şi structurile pe pereţi portanţi…

Read More »

Care este grosimea minimă a unui radier şi a unei grinzi de fundare?

Grinzile de fundare şi tălpile de legătură între fundaţii vor avea o secţiune minimă de 0,25×0,5 m pentru clădiri cu până la 5 etaje şi 0,30×0,60 m pentru clădiri mai înalte. La partea de sus şi la cea de jos ale acestor grinzi se prevăd armături continue pe toată lungimea. Plăcile de fundaţie (radierele) vor avea grosimea minimă de 30…

Read More »
rost seismic

Cum se calculează lăţimea rostului seismic

Lăţimea rostului seismic se va calcula ca şi radical din suma pătratelor deplasărilor maxime ale celor două clădiri. Deci rostul seismic nu va fi egal cu suma dintre cele două deplasări maxime. Spre exemplu: să spunem că avem 2 construcţii cu deplasări maxime de 2cm. Am fi tentaţi să spunem că rostul ar trebui să fie mai mare decât suma…

Read More »

Incendiu. Desfumarea mecanică. Detalii.

În cazul proiectării unui sistem de desfumare mecanică este nevoie viteza maximă a aerului din conducte să nu depăşească 10m/s. Viteza maximă a aerului pe gurile de introducere nu trebuie să depăşească 5m/s. Dimensiunea minimă a tubulaturii şi deschiderilor va fi de 0,2m. Raportul între latura cea mai mare şi cea mai mică a tubulaturii să nu fie mai mare…

Read More »
Bilderverwaltung der Securiton AG

Detecţie şi semnalizare incendiu. Butoanele-declanşatoarele manuale de incendiu

Declanşatoarele manuale de incendiu reprezintă una din principalele componente ale unei instalaţii de incendiu. Acestea pot fi de: – Tipul A – cu activare directă- la care schimbarea stării de alarmă este iniţială, fără a fi nevoie de o altă acţiune manuală, când elementul de siguranţă este spart sau deplasat, – Tipul B – cu activare indirectă- la care pentru…

Read More »

Acordul vecinului când se construieşte. Când este cazul?

Vecinii niciodată nu sunt mulţumiţi că cineva construieşte lângă şi multe sunt cazurile în care s-a mers în instanţă pentru că nu a existat un acord în scris din partea acestuia. Trebuie însă de ştiut că legea nu solicită acordul vecinului atunci când se construieşte, nici măcar atunci când se face alipire la calcan. Există două cazuri în care este…

Read More »
fundatie de tip radier general inginer lulea marius ideal proiect exemplu

Cum se realizează o fundaţie de tip radier general din beton armat. Detalii.

Iată mai jos câteva elemente utile atunci când doriţi să proiectaţi o fundaţie de tip radier general: Elementele care definesc un radier general sunt: grosimea, modul de armare şi tipul de beton folosit. Iată ceva ce nu vi se mai spune pe la cursurile de la facultate: predimensionarea radierului poate porni de la a stabili astfel grosimea radierului: la fiecare…

Read More »

Iată o incintă sprijinită atât cu pereţi mulaţi cât şi cu piloţi foraţi.

Iată mai jos o incintă de protecţie a săpăturii realizată din pereţi mulaţi şi piloţi foraţi. Pentru laturile alăturate clădirilor s-au preferat piloţii foraţi pentru a se evita deschiderea de săpături prea mari lângă construcţiile existente. Săpătura are aproximativ 10m şi s-au dispus două rânduri de şpraiţuri metalice. Deschiderea fiind mare între două părţi opuse s-au folosit piloţi suplimentari pentru…

Read More »

Circuite de iluminat şi circuite de prize

Se pot folosi doze comune pentru circuite de iluminat şi circuite de priză. Circuitele pentru iluminat de siguranţă vor avea propria alimentare din tabloul general şi doze separate. Circuitele de priză vor fi separate de cele de iluminat. Se recomandă ca un circuit de iluminat monofazat să nu aibă mai mult de 3kW, iar în sistem trifazat mai mult de…

Read More »
tablou electric

Unde se instalează tabloul electric într-o clădire?

Tablocul electric trebuie montat într-un loc accesibil şi unde temperatura nu depăşeşte niciodată +40C şi nu scade niciodată sub -5C. De obicei tabloul principal se montează la nivelul parterului. Dacă se montează tablouri pe fiecare nivel, acestea se vor aşeza în zona casei scărilor sau în apropierea acestora, sau pentru o poziţionare mai optimă economic în centrul de greutate al nivelului….

Read More »