• Dimensionare / determinare armătură în stâlpii din beton armat

  Vă redăm mai jos o modalitate facilă determinare a armăturii din stâlpii din beton armat. acest breviar de calcul reprezintă un extras din cartea scrisă de ing. Lulea Marius Dorin: Proiectarea Construcţiilor. Model Exemplificativ. Dimensionarea elementelor structurale din beton armat, apărută la editura MatrixRom, carte ce nu poate lipsi din biblioteca nici unui inginer structurist. […]

 • preDimensionarea (calculul) secţiunii stâlpilor din beton armat

  Mai jos veţi regăsi o modalitate simplă pentru predimensionarea, calculul preliminar al secţiunilor stâlpilor din beton armat. Calculul după această metodă conduce la o valoare de referinţă acoperitoare şi cu care nu veţi da greş indiferent cât de complex va fi calculul ulterior. Întotdeauna este necesar a dubla calculul complex cu unul simplu, uşor verificabil, […]

 • Dimensionare sprijiniri săpături cu palplanşe-pereţi mulaţi-piloţi foraţi – fără reazem superior

  Atuni când dimensionăm o sprijinire trebuie să ţinem cont de natura terenului ce necesită sprijinire, de riscurile zonei şi suprasarcina ce vine din elementele perimetrale construcţiei, şi de adâncimea de fundare. Sprijinirile cele mai des întâlnite sunt cele dulghereşti, berlineze, piloţi foraţi tangenţi, pereţi mulaţi. Acestea pot fi cu reazem la partea superioară sau fără […]

 • Calculul adâncimii maxime admise a săpăturii nesprijinite la pământurile coezive

  Se neglizează efectul unghiului de frecare internă datorită aportului redus şi pentru că acest lucru duce la valori acoperitoare. În cazul în care există clădiri sau alte sarcini în imediata apropiere, sprijinirile sunt necesare din condiţia de a proteja terenul la acţiunea factorilor de mediu şi care ar duce la degradarea caracteristicilor acestuia. Pentru săpături […]

 • Calculul tasării construcţiilor

  Breviar pentru calculul tasării fundaţiilor unei construcţii. extras din cartea Proiectarea Construcţiilor. Fundaţii. P1- eforturi, tasări, epuismente, sprijiniri, scrisă de ing. Lulea Marius Dorin şi ing. Vasiliu V. Eugen şi publicată la editura Matrixrom. O culegere de modele de calcul foarte utile inginerilor structurişti şi care nu poate lipsi din nici un birou de proiectare.

 • Calculul epuismentelor într-o săpătură

  Breviar de calcul pentru dimensionare epuismentelor, extras din cartea Proiectarea Construcţiilor. Fundaţii. Partea I – Eforturi, Tasări, Epuismente, Sprijiniri scrisă de ing. Lulea Marius şi ing. V. Vasiliu Eugen. Se determină în funcţie de tipul de pământ debitul orar necesar a fi extras.

 • Asociaţia Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

  Asociaţia Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier este forma de organizare juridică reprezentativă pentru specialiştii în construcţii diriginţi de şantier. Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier are ca principal scop pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în construcţii diriginţi de şantier, îmbunătăţirea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în construcţii, realizarea unui cadrul procedural care să ducă la implimentarea […]

 • Condiţii privind proiectarea clădirilor de locuit, conform NP057-02

  Conform NP057-02 din 2002 – Normativ privind proiectarea clădirilor de locuiţe, trebuie asigurate: art.2.2.1. Valoarea admisibilă a zgomotului: max. 50 dB (A) la 2,00 m de faţada clădirii (în caz că nu este posibil să se respecte această condiţie, se vor lua măsuri de izolare corespunzătoare); art.2.4.1. Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor; […]

 • Dimensionare conducte alimentare hidranţi interiori

  Viteza de circulaţie a apei în conductele de alimentare a hidranţilor interiori trebuie să fie în intervalul 0,70..3,00m pe secundă. Viteza optimă se poate considera ca fiind egală cu 1,00m/s şi nu se vor admite viteze mai mari de 3,00m/s. Dimensionarea conductelor de alimentare a hidranţilor interiori se va face în funcţie de numărul de […]

 • Unde se montează armături de închidere la instalaţiile sanitare

  La instalaţiile sanitare armăturile de închidere se vor monta astfel: – pe conductele de alimentare cu apã rece si caldă, la intrarea în clãdiri ; – la baza coloanelor, în apropierea conductelor de distribuţie ale clãdirii ; – pe derivaţiile care alimenteazã unul sau mai mulţi consumatori, în funcţie de specificul clãdirii ; – pe […]

 • Securitatea la Incendiu
  detaliu schema hidranti interiori inginer lulea marius dorin ideal proiect ae proiectant incendiu
  Hidranţi Interiori: Schemă instalaţie

  Să explicăm puţin componentele schemei alăturate, ea pretizându-se a fi corectă dar nu şi perfectă. Am putea identifica 4 zone: – Alimentarea cu apă a rezervorului de la branşament; – Rezervorul de apă; – Grupul de pompare; – Coloana de alimentare a hidranţilor. Primele trei componente se află chiar în camera tehnică, iar reţeaua de […]

 • Dimensionare centrală termică pentru preparare apă caldă menajeră

  De cele mai multe ori inginerii proiectanţi nu se mai obosesc să facă şi o determinare a necesarului termic pentru prepararea apei calde menajere deoarece în majoritatea cazurilor valorile obţinute din dimensionarea pentru încălzirea spaţiului sunt mult mai mari. Există însă anumite categorii de utilizatori la care este necesar calculul pentru a ne putea asigura […]

 • Descarcă model Program de Faze Determinante – rezistenţă

  În conformitate cu Legea 10 privind calitatea în construcţii, proiectantul are responsabilitatea de a întocmi Programul de Faze Determinante. Acest program se va depune după obţinerea autorizaţiei de construire spre avizare la Inspectoratul de stat în construcţii. Acest program reprezintă fazele la care toţi specialiştii responsabili se vor prezenta spre a verifica calitatea construcţiei, iar […]

 • Hală metalică: ce soluţie să aleg?

  Aveţi de proiectat o hală şi vă gândiţi ce soluţie să alegeţi? Variatele sunt următoarele: stâlpi din beton armat sau metalici; grinzi metalice pline sau ferme metalice; pane acoperiş pentru susţinerea panourilor de închidere. Varianta de structură pe care eu v-o recomand este aceea de : stâlpi din beton armat încastraţi în fundaţie şi ferme […]

 • Fisuri în placa de beton. Ce fac?

  Aţi armat, betonat şi decofrat o placă din beton armat. La decofrare observăm că există fisuri în placa din beton armat. Care sunt motivele? În general plăcile din beton armat vor prezenta fisuri. Acestea se datorează fenomenului de contracţie la uscare. Cu cât placa va fi mai mare, cu atât vor fi mai vizibile aceste […]

 • De ce sa nu faci niciodata economie la betonul si armatura din pereti si stalpi

  Foarte multi din beneficiari, din dorinta de a mai face ceva economie la partea de structura, pun presiune asupra proiectantilor in vederea reducerii cantitarilor. In realitate, reducerile care se pot face la nivel de structura, in functie de stilul de proiectare, nu pot fi mai mari de 5% din valoarea totala a structurii de rezistenta. […]

 • Ce dimensiuni să aibă scările-treptele?

  Conform NP063- art. 2.2.1.1.1. treptele trebuie să respecte în general relaţia: 2h+l = 62cm..64cm. O înălţime standard pentru scări şi utilizatori normali ar fi 17.5cm. Pentru scările utilizare de către preşcolari înălţimea maximă trebuie să fie de 15cm.

 • Descarcă un model Scenariu Securitate Incendiu pentru restaurant

  Descarcă chiar de aici un model de Scenariu Securitate Incendiu pentru un restaurant. Modelul este generat integral cu produsul software Scenariu Securitate Incendiu, un program software ce nu trebuie să lipsească proiectanţilor. scenariu de securitate la incendiu restaurant generat cu softul

 • Dimensionare centrală termică – calorifer încăpere

  Calculul se poate folosi pentru a dimeniona o cameră, un spaţiu, sau o clădire. Se trec doar suprafeţele către exterior şi nu cele care dau în alte spaţii încălzite. S-au folosit valori de referinţă ale rezistenţelor termice corectate, deci e un calcul aproximativ, orientativ şi nu exact, cum se spune: la mm.   calcul instalaţii […]

 • Puteri calorice materiale

  puterea calorică a alcoolului este 31 Mj/kg puterea calorică a hârtiei este 17 Mj/kg puterea calorică a cerealelor este 31 Mj/kg puterea calorică pentru grăsimi este 40 Mj/kg puterea calorică a lemnului este 20 Mj/kg puterea calorică pentru lână este 24 Mj/kg puterea calorică pentru PVC este 34 Mj/kg puterea calorică pentru polistiren este 42 […]