Puteri calorice materiale

puterea calorică a alcoolului este 31 Mj/kg

puterea calorică a hârtiei este 17 Mj/kg

puterea calorică a cerealelor este 31 Mj/kg

puterea calorică pentru grăsimi este 40 Mj/kg

puterea calorică a lemnului este 20 Mj/kg

puterea calorică pentru lână este 24 Mj/kg

puterea calorică pentru PVC este 34 Mj/kg

puterea calorică pentru polistiren este 42 Mj/kg

sursa: www.scenariu-securitate-incendiu.ro

puteri calorice materiale uzuale