Calculul rezervei de apă pentru hidranţii interiori

Calculul online al  rezervei de apă pentru hidranţii interiori.

Pentru debite specifice şi durată puteţi intra aici(pentru debit de calcul şi durata de funcţionare conform P118).