Asociaţia Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

CTDS -2Asociaţia Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier este forma de organizare juridică reprezentativă pentru specialiştii în construcţii diriginţi de şantier.

Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier are ca principal scop pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în construcţii diriginţi de şantier, îmbunătăţirea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în construcţii, realizarea unui cadrul procedural care să ducă la implimentarea efectivă a unui sistem al calităţii în domeniul construcţiilor.

Asociaţia reprezintă interesele diriginţilor de şantier dar impune şi niveluri de calitate şi responsabilitate a serviciilor prestate.

Pentru mai multe detalii vizitaţi site-ul asociaţiei diriginţilor de şantier: www.colegiu-diriginti-santier.ro