Siguranţa în exploatare – grilă minimă de evaluare pentru locuinţe

Descarcă de aici grila de evaluare. Ea se va updata în timp, fiind vorba de o primă propunere.

verificare arhitectura locuinte grila evaluare

GRILĂ EVALUARE ARHITECTURĂ CLĂDIRI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢE

Verificare realizată DA/NU DA/NU
circulaţii Scară – linia pasului să fie constantă(se măsoară la 0,50m/0,60m de balustradă)
Scară – să respectă regula: 2h+l = 62..64
Scară – persoane cu dificultăţi de mers h=max 16cm, l = max 34cm
Scară – scările exterioare h= max 15cm, lăţime minimă= 30cm
Scară – maxim 16 trepte
Rampe – max.10m pentru pante >5%, maxim 6m pentru pante < 5%(2,25o)
Rampe – pantă maxim 8o la persoane cu dificultăţi de mers şi 15o în rest
Nu există trepte izolate(cel puţin trei trepte)
Lăţime liberă minimă circulaţii(scară, rampă, holuri) – 1,20m(0,95m loc.indiv.)
Înălţime liberă minimă 2,10m(1,95m loc.indiv.)
Coeficient frecare 0,40 pentru finisajele de pe căile de evacuare
Parapet/balustradă interior mai mare ca 0,90m
Parapet/balustradă exterior mai mare ca 1,00m(15.00m…40.00m), 1,10m(>40m)
Balustrade/mână curentă -Lăţime<1,20m una, > 1,20m două
Balustradă – 0,16..0,60m să nu permită urcarea;
Balustradă- lăţime ochiuri maxim 10cm;
Balustradă – la blocuri mână curentă şi la 0,60m
Podeste cu lăţime minimă cât a celei mai late rampe
Înălţime liberă utilă mansardă: 1,90m
Înălţime liberă sub plafon: 2,60m
Uşi cu geam doar securizat sau armat
Mână curentă – 4-..5cm;
Platformă acces în clădire minim 15cm
Igienă, sănătate şi protecţia mediului Prevederea de hotă în bucătărie
Însorire clădire minim 90 minute la solstiţiul de iarnă, cel puţin o încăpere de locuit 120minute pe 21 februarie şi 21 octombrie; unghiul minim de incidenţă în zilele de referinţă, faţă de verticală 6o şi 20o faţă de orizontală
Studiu însorire dacă distanţa între proprietăţi este mai mică decât clădirea cea mai înaltă
Platformă gunoi, betonată, sifon de scurgere, apă spălare, la 10m de clădire(sau protejată); calcul dimensionare: 1kg/ persoană / zi
Spaţii verzi nu mai  puţin de 2m2 de locuitor
Grosime minimă placă din beton armat – condiţii fonice – 13cm, sau izolare suplimentară
Camerele de locuit vor avea obligatoriu ventilare naturală
Raport minim ferestre/camere: camere locuit 1/6, scări 1/10 şi 1/8 în rest
Geamurile nu se deschid spre exterior
La blocuri parcare la nu mai aproape de 5,00m de clădire
La parter clădiri locuinţe- interzis producţie, permis mic comerţ, prestări servicii..
Birouri în clădiri locuinţe doar cu acceptul vecinilor
Suprafeţe minime: cameră 12m2, 5m2, 12m2,
Clădiri colective La blocuri – nu se admit băi, bucătării peste camere de locuit
La blocuri – scările 15 x 32cm sau 16 x 30cm, excepţie dacă există lifturi
La blocuri – la maxim 4 niveluri cameră tehnică cu spălător şi sifon pardoseală
La blocuri – cameră administrator
La blocuri – uşile să nu încurce circulaţiile sau să se încurce reciproc
La blocuri –acces apartament uşi 0,90m, în interior 0,80m
La blocuri – gol acces principal 100 persoane 1,40m şi 1,00m în rest; la locuinţe unifamiliale minim 0,90m
La blocuri – grătar ştergere cu maxim 1,50cm lăţime ochiuri
La blocuri – la mai mult de 0,30m se prevăd balustrade
Dizabilităţi blocuri – rampă persoane dizabilităţi pantă maxim 8% (3,6o);
Dizabilităţi blocuri – spaţiu manevră pe căile circulaţie 1,50m x 1,50m
Dizabilităţi blocuri – spaţiu manevră în faţă la lift 1,50m x 1,50m
Dizabilităţi blocuri – spaţiu lift 1,20m x 1,40m, balustradă la 0,90m
La blocuri – mai mult de 4 niveluri supraterane -1 lift, la mai mult de 6 niveluri supraterane – 2 lifturi
Circulaţii exterioare Accese carosabile locuinţe – max. 25,00m şi lăţime min. 3,50m; la mai mult de 25,00 se vor realiza supralărgiri pentru depăşire şi întoarcere;

dacă sunt locuinţe pe două rânduri, la mai mult de 30,00m două benzi de 3,50m fiecare, trotuar 1,20m şi spaţiu întoarcere în capăt

Între clădire şi carosabil obligatoriu trotuar, maxim 20cm
Separare trotuare de căi circulaţie trafic intens cu spaţii verzi sau balustrade 0,90m
Pantă trotuar – longitudinal maxim 5%, transversal 2%, excepţie trotuar protecţie casă unde transversal minim 5%
Rosturi circulaţie de maxim 1,5cm
împrejmuire Gard – fără elemente căţărare 0,30…1,00m
Gard – înălţime minimă 1,20m
Gard – fără elemente ascuţite dacă h<1,80m
Gard – distanţa între elementele verticale 0,10m
altele Acoperişuri cu panta mai mare de 30o se prevăd opritoare zăpadă
Conformitate documentaţie Existenţă prima pagină, borderou, listă semnături, memoriu tehnic, program de faze determinante, caiete de sarcini, program de urmărire în timp-conform tip aprobat
Verificat P.O.T, C.UT., retrageri, regim de înălţime – existenţă înscriere în memoriu şi plan de situaţie
Verificare planuri conform Anexă 1
Categoria, Clasa de importanţă, clasa de consecinţe, gradul de rezistenţă la foc, riscul de incendiu

 

Proiectant Auto-verificare Verificat intern