Iată un preţ de execuţie hidranţi interiori

Hidranţii interiori reprezintă o componentă importantă a sistemului de securitate la incendiu al unei construcţii.

O instalaţie de hidranţi interiori este în principiu alcătuită din :

  1. gospodăria de apă formată din grupul de pompare ce trebuie să asigure simultan presiune şi debit;
  2. reţelele de distribuţie formate din conducte metalice cu dimensiunea de minim 2”;
  3. hidranţii interiori.

Un preţ de referinţă pentru execuţia de instalaţii de stingere cu apă de tip hidranţi interiori este de 40 000 de lei la care se adaugă TVA.

Pe www.idealproiect.com puteţi afla cum se ajunge şi ce conţine acest preţ hidranţi interiori.