Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Securitatea la Incendiu

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Securitatea la Incendiu, adică ştampila de verificare de proiecte C, este Normativ cadru privind detalierea conţinului cerinţelor stabilite prin legea 10/ 1995 indicativ NC001-99:

C.l. Protecţia şi evacuarea utilizatorilor, ţinând cont de vârsta
şi starea lor fizică.
C.2. Limitarea pierderilor de bunuri.
C.3. Preîntâmpinarea propagării incendiului.
C.4. Protecţia pompierilor şi a altor forţe care intervin pentru
evacuarea şi salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate,
limitarea şi stingerea incendiului şi înlăturarea unor efecte negative
ale acestuia.