Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

Comisia de recepţie poate funcţiona doar:
Question 2

Înălţimea unei împrejmuiri la o locuinţă:
Question 3

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 4

Fazele de execuţie determinate sunt stabilite de către:
Question 5

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 6

Rostul între pavaje/grătare va fi de maxim:
Question 7

Panta maximă a rampei persoanelor cu dezabilităţi va fi de :
Question 8

Recepţia lucrărilor de construcţii reprezintă:
Question 9

În faţa cabinei de lift este obligatoriu a se amenaja o platformă:
Question 10

Scările vor avea prevăzut parapet:
Question 11

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift de locuit va fi de:
Question 12

Panta rampelor exterioare:
Question 13

Lăţimea liberă a unei căi pietonale va fi de:
Question 14

Recepţia se va amâna dacă:
Question 15

Zona de odihnă în cazul rampelor exterioare va de fi:
Question 16

În cazul teraselor la care nu există acces din interiorul clădirii:
Question 17

Dacă între holurile interioare şi casa de scară nu există uşi:
Question 18

Câte balustrade se vor prevedea la o scară cu lăţimea de 2,60m?
Question 19

Denivelările maxim admise în lungul căii de circulaţie vor fi de:
Question 20

Intrarea în clădire va avea lăţimea:
Question 21

Distanţa între montanţii gardului/balustradelor:
Question 22

Între clădire şi carosabil:
Question 23

Care afirmaţie din cele de mai jos nu este corectă:
Question 24

Care ar fi dimensiunea corectă a treptelor de acces în clădire:
Question 25

Numărul minim de trepte va fi:
Question 26

În cazul balustradelor scărilor se vor respecta:
Question 27

Rampele se vor prevedea cu:
Question 28

În cazul gardului unei şcoli:
Question 29

Înălţimea minimă de trecere pe sub obstacole izolate într-o clădire de locuit:
Question 30

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către: