Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

Comisia de recepţia va fi formată din:
Question 2

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift din clădirile publice va fi de:
Question 3

Care este principala reglementare tehnică care vizează cerinţa fundamentală Siguranţă şi Accesibilitate în Exploatare?
Question 4

Care afirmaţie din cele de mai jos nu este corectă:
Question 5

Lungimea rampelor circulaţiilor exterioare în zone perimetrale clădirilor va fi:
Question 6

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 7

Convocarea la faze determinante se va face de către:
Question 8

Prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii este obligatorie:
Question 9

Recepţia finală are loc:
Question 10

Înălţimea unei împrejmuiri la o locuinţă:
Question 11

În cazul teraselor la care nu există acces din interiorul clădirii:
Question 12

Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea:
Question 13

Dimensiunile treptelor pe căile de circulaţie exterioare clădirilor se recomandă a fi de:
Question 14

În cazul gardului unei şcoli:
Question 15

Rampa de acces în garaj:
Question 16

Lăţimea liberă a golului de uşă la lift va fi de:
Question 17

Câte balustrade se vor prevedea la o scară cu lăţimea de 2,60m?
Question 18

Care afirmaţie nu este corectă atunci când discutăm despre scări:
Question 19

Pe circulaţiile exterioare se vor prevedea:
Question 20

Între clădire şi carosabil:
Question 21

Panta maximă a rampei persoanelor cu dezabilităţi va fi de :
Question 22

Scările vor avea prevăzut parapet:
Question 23

Dimensiunile treptelor unei scări rulante:
Question 24

Lăţimea liberă a unei căi pietonale va fi de:
Question 25

Verificarea proiectelor:
Question 26

În zonele cu trafic intens se va prevedea:
Question 27

Dimensiunile treptelor interioare se recomandă a fi:
Question 28

Denivelările maxim admise în lungul căii de circulaţie vor fi de:
Question 29

În faţa cabinei de lift este obligatoriu a se amenaja o platformă:
Question 30

Rampele se vor prevedea cu: