Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

Verificatorul de proiecte asigură:
Question 2

Comisia de recepţie poate funcţiona doar:
Question 3

Dimensiunile treptelor unei scări rulante:
Question 4

În cazul balustradelor scărilor se vor respecta:
Question 5

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift din clădirile publice va fi de:
Question 6

Numărul minim de trepte va fi:
Question 7

Care din răspunsul de mai jos este cel corect:
Question 8

Care este principala reglementare tehnică care vizează cerinţa fundamentală Siguranţă şi Accesibilitate în Exploatare?
Question 9

Verificarea proiectelor:
Question 10

Comisia de recepţie admite recepţia dacă:
Question 11

Care ar fi dimensiunea corectă a treptelor de acces în clădire:
Question 12

Înălţimea liberă minimă de circulaţie la scări este de:
Question 13

Cartea tehnică:
Question 14

Zona de odihnă în cazul rampelor exterioare va de fi:
Question 15

Dimensiunile treptelor pe căile de circulaţie exterioare clădirilor se recomandă a fi de:
Question 16

În cazul teraselor la care nu există acces din interiorul clădirii:
Question 17

În zonele cu trafic intens se va prevedea:
Question 18

Înălţimea minimă de trecere pe sub obstacole izolate într-o clădire de locuit:
Question 19

În cazul gardului unei şcoli:
Question 20

Care afirmaţie nu este corectă atunci când discutăm despre scări:
Question 21

Distanţa între montanţii gardului/balustradelor:
Question 22

Prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii este obligatorie:
Question 23

Înălţimea liberă minimă de trecere pe sub obstacole izolate întâlnite de-alungul căii pietonale:
Question 24

Denivelările maxim admise în lungul căii de circulaţie vor fi de:
Question 25

Pe circulaţiile exterioare se vor prevedea:
Question 26

Lăţimea liberă a golului de uşă la lift va fi de:
Question 27

În faţa cabinei de lift este obligatoriu a se amenaja o platformă:
Question 28

Lăţimea liberă a unei căi pietonale va fi de:
Question 29

Înălţimea căii pietonale faţă de carosabil va fi:
Question 30

Lungimea rampelor circulaţiilor exterioare în zone perimetrale clădirilor va fi: