Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

În cazul teraselor, fie ele circulabile sau necirculabile, este obligatoriu a se prevedea balustradă:
Question 2

Care este principala reglementare tehnică care vizează cerinţa fundamentală Siguranţă şi Accesibilitate în Exploatare?
Question 3

Gardul la o şcoală se va soluţiona astfel încât:
Question 4

Care afirmaţie nu este corectă atunci când discutăm despre scări:
Question 5

Intrarea în clădire va avea lăţimea:
Question 6

Recepţia se va amâna dacă:
Question 7

Dacă între holurile interioare şi casa de scară nu există uşi:
Question 8

În cazul gardului unei şcoli:
Question 9

Cartea tehnică:
Question 10

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 11

Pe circulaţiile exterioare se vor prevedea:
Question 12

Care afirmaţie din cele de mai jos nu este corectă:
Question 13

Panta căii pietonale va fi de:
Question 14

Înălţimea căii pietonale faţă de carosabil va fi:
Question 15

Înălţimea minimă de trecere pe sub obstacole izolate într-o clădire de locuit:
Question 16

În cazul teraselor la care nu există acces din interiorul clădirii:
Question 17

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare:
Question 18

Lăţimea liberă a golului de uşă la lift va fi de:
Question 19

Comisia de recepţia va fi formată din:
Question 20

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift de locuit va fi de:
Question 21

Rostul între pavaje/grătare va fi de maxim:
Question 22

Rampa de acces în garaj:
Question 23

Dimensiunile treptelor interioare se recomandă a fi:
Question 24

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 25

Zona de odihnă în cazul rampelor exterioare va de fi:
Question 26

Nu se supun controlului Inspectoratului de Stat în Construcţii:
Question 27

Dimensiunile treptelor unei scări rulante:
Question 28

În zonele cu trafic intens se va prevedea:
Question 29

Recepţia se organizează de:
Question 30

Panta maximă a rampei persoanelor cu dezabilităţi va fi de :