Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

Înălţimea liberă minimă de trecere pe sub obstacole izolate întâlnite de-alungul căii pietonale:
Question 2

Se poate face recepţia lucrărilor dacă executantul nu se prezintă?
Question 3

Dimensiunile treptelor unei scări rulante:
Question 4

În cazul gardului unei şcoli:
Question 5

Fazele de execuţie determinate sunt stabilite de către:
Question 6

Care este numărul maxim de trepte la o scară?
Question 7

Panta căii pietonale va fi de:
Question 8

Panta maximă a rampei persoanelor cu dezabilităţi va fi de :
Question 9

Care afirmaţie din cele de mai jos nu este corectă:
Question 10

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către:
Question 11

Recepţia se organizează de:
Question 12

Lăţimea liberă a unei căi pietonale va fi de:
Question 13

Rostul între pavaje/grătare va fi de maxim:
Question 14

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 15

Hotărârile comisiei de recepţie se iau:
Question 16

Câte balustrade se vor prevedea la o scară cu lăţimea de 2,60m?
Question 17

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 18

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift din clădirile publice va fi de:
Question 19

În cazul teraselor la care nu există acces din interiorul clădirii:
Question 20

În cazul balustradelor scărilor se vor respecta:
Question 21

Denivelările maxim admise în lungul căii de circulaţie vor fi de:
Question 22

Dimensiunile treptelor pe căile de circulaţie exterioare clădirilor se recomandă a fi de:
Question 23

În zonele cu trafic intens se va prevedea:
Question 24

În faţa cabinei de lift este obligatoriu a se amenaja o platformă:
Question 25

În cazul teraselor, fie ele circulabile sau necirculabile, este obligatoriu a se prevedea balustradă:
Question 26

Rampa de acces în garaj:
Question 27

Care ar fi dimensiunea corectă a treptelor de acces în clădire:
Question 28

Dacă între holurile interioare şi casa de scară nu există uşi:
Question 29

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift de locuit va fi de:
Question 30

Distanţa între montanţii gardului/balustradelor: