Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

Care este principala reglementare tehnică care vizează cerinţa fundamentală Siguranţă şi Accesibilitate în Exploatare?
Question 2

În cazul gardului unei şcoli:
Question 3

Lungimea rampelor circulaţiilor exterioare în zone perimetrale clădirilor va fi:
Question 4

Rostul între pavaje/grătare va fi de maxim:
Question 5

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 6

Panta maximă a rampei persoanelor cu dezabilităţi va fi de :
Question 7

Panta rampelor exterioare:
Question 8

Din comisia de recepţia va face parte în mod obligatoriu:
Question 9

Zona de odihnă în cazul rampelor exterioare va de fi:
Question 10

Scările vor avea prevăzut parapet:
Question 11

Înălţimea liberă minimă de trecere pe sub obstacole izolate întâlnite de-alungul căii pietonale:
Question 12

Dimensiunile treptelor interioare se recomandă a fi:
Question 13

Verificatorul de proiecte asigură:
Question 14

Între clădire şi carosabil:
Question 15

Recepţia se organizează de:
Question 16

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift din clădirile publice va fi de:
Question 17

Care ar fi dimensiunea corectă a treptelor de acces în clădire:
Question 18

În zonele cu trafic intens se va prevedea:
Question 19

Câte balustrade se vor prevedea la o scară cu lăţimea de 2,60m?
Question 20

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 21

Dimensiunile treptelor pe căile de circulaţie exterioare clădirilor se recomandă a fi de:
Question 22

Care este numărul maxim de trepte la o scară?
Question 23

Înălţimea minimă de trecere pe sub obstacole izolate într-o clădire de locuit:
Question 24

Înălţimea căii pietonale faţă de carosabil va fi:
Question 25

Recepţia finală are loc:
Question 26

O reglementare tehnică are caracter de:
Question 27

Înălţimea liberă minimă de circulaţie la scări este de:
Question 28

Gardul la o şcoală se va soluţiona astfel încât:
Question 29

Intrarea în clădire va avea lăţimea:
Question 30

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift de locuit va fi de: