Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

În faţa cabinei de lift este obligatoriu a se amenaja o platformă:
Question 2

Gardul la o şcoală se va soluţiona astfel încât:
Question 3

Hotărârile comisiei de recepţie se iau:
Question 4

Rampa de acces în garaj:
Question 5

Denivelările maxim admise în lungul căii de circulaţie vor fi de:
Question 6

Se poate face recepţia lucrărilor dacă executantul nu se prezintă?
Question 7

Panta căii pietonale va fi de:
Question 8

Fazele de execuţie determinate sunt stabilite de către:
Question 9

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare:
Question 10

În cazul balustradelor scărilor se vor respecta:
Question 11

Numărul minim de trepte va fi:
Question 12

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift din clădirile publice va fi de:
Question 13

Care este numărul maxim de trepte la o scară?
Question 14

Între clădire şi carosabil:
Question 15

Scările vor avea prevăzut parapet:
Question 16

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 17

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 18

Panta rampelor exterioare:
Question 19

Lăţimea liberă a golului de uşă la lift va fi de:
Question 20

Înălţimea liberă minimă de trecere pe sub obstacole izolate întâlnite de-alungul căii pietonale:
Question 21

Câte balustrade se vor prevedea la o scară cu lăţimea de 2,60m?
Question 22

Recepţia lucrărilor de construcţii reprezintă:
Question 23

Care afirmaţie din cele de mai jos nu este corectă:
Question 24

Înălţimea căii pietonale faţă de carosabil va fi:
Question 25

Dimensiunile treptelor pe căile de circulaţie exterioare clădirilor se recomandă a fi de:
Question 26

Care ar fi dimensiunea corectă a treptelor de acces în clădire:
Question 27

Lăţimea liberă a unei căi pietonale va fi de:
Question 28

Înălţimea unei împrejmuiri la o locuinţă:
Question 29

Care este principala reglementare tehnică care vizează cerinţa fundamentală Siguranţă şi Accesibilitate în Exploatare?
Question 30

În cazul teraselor la care nu există acces din interiorul clădirii: