Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 2

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 3

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare:
Question 4

Dacă între holurile interioare şi casa de scară nu există uşi:
Question 5

Dimensiunile treptelor pe căile de circulaţie exterioare clădirilor se recomandă a fi de:
Question 6

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift de locuit va fi de:
Question 7

Rampele se vor prevedea cu:
Question 8

În cazul teraselor, fie ele circulabile sau necirculabile, este obligatoriu a se prevedea balustradă:
Question 9

Distanţa între montanţii gardului/balustradelor:
Question 10

Cartea tehnică:
Question 11

Care afirmaţie din cele de mai jos nu este corectă:
Question 12

Dimensiunile treptelor unei scări rulante:
Question 13

Înălţimea unei împrejmuiri la o locuinţă:
Question 14

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift din clădirile publice va fi de:
Question 15

Înălţimea minimă de trecere pe sub obstacole izolate într-o clădire de locuit:
Question 16

Înălţimea căii pietonale faţă de carosabil va fi:
Question 17

Panta rampelor exterioare:
Question 18

În cazul balustradelor scărilor se vor respecta:
Question 19

Care este numărul maxim de trepte la o scară?
Question 20

Între clădire şi carosabil:
Question 21

Lungimea rampelor circulaţiilor exterioare în zone perimetrale clădirilor va fi:
Question 22

Comisia de recepţie admite recepţia dacă:
Question 23

Intrarea în clădire va avea lăţimea:
Question 24

Se poate face recepţia lucrărilor dacă executantul nu se prezintă?
Question 25

În cazul teraselor la care nu există acces din interiorul clădirii:
Question 26

Dimensiunile treptelor interioare se recomandă a fi:
Question 27

Zona de odihnă în cazul rampelor exterioare va de fi:
Question 28

Recepţia se organizează de:
Question 29

Lăţimea liberă a unei căi pietonale va fi de:
Question 30

Panta maximă a rampei persoanelor cu dezabilităţi va fi de :