Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

Înălţimea căii pietonale faţă de carosabil va fi:
Question 2

Care este numărul maxim de trepte la o scară?
Question 3

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 4

Dacă între holurile interioare şi casa de scară nu există uşi:
Question 5

Recepţia se organizează de:
Question 6

Panta căii pietonale va fi de:
Question 7

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către:
Question 8

Panta maximă a rampei persoanelor cu dezabilităţi va fi de :
Question 9

Gardul la o şcoală se va soluţiona astfel încât:
Question 10

Înălţimea liberă minimă de trecere pe sub obstacole izolate întâlnite de-alungul căii pietonale:
Question 11

În cazul teraselor, fie ele circulabile sau necirculabile, este obligatoriu a se prevedea balustradă:
Question 12

Care afirmaţie nu este corectă atunci când discutăm despre scări:
Question 13

Comisia de recepţie stabileşte respingerea recepţiei dacă:
Question 14

Recepţia finală are loc:
Question 15

Câte balustrade se vor prevedea la o scară cu lăţimea de 2,60m?
Question 16

Panta rampelor exterioare:
Question 17

În cazul balustradelor scărilor se vor respecta:
Question 18

Lăţimea liberă a golului de uşă la lift va fi de:
Question 19

Rostul între pavaje/grătare va fi de maxim:
Question 20

Înălţimea unei împrejmuiri la o locuinţă:
Question 21

Dimensiunile treptelor unei scări rulante:
Question 22

Recepţia construcţiei se va face de către:
Question 23

Între clădire şi carosabil:
Question 24

Care ar fi dimensiunea corectă a treptelor de acces în clădire:
Question 25

Cartea tehnică:
Question 26

În faţa cabinei de lift este obligatoriu a se amenaja o platformă:
Question 27

În zonele cu trafic intens se va prevedea:
Question 28

Înălţimea minimă de trecere pe sub obstacole izolate într-o clădire de locuit:
Question 29

Rampele se vor prevedea cu:
Question 30

Intrarea în clădire va avea lăţimea: