Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

Produsele pentru construcţii:
Question 2

Panta maximă a rampei persoanelor cu dezabilităţi va fi de :
Question 3

Rampa de acces în garaj:
Question 4

Fazele de execuţie determinate sunt stabilite de către:
Question 5

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 6

În cazul gardului unei şcoli:
Question 7

Rampele se vor prevedea cu:
Question 8

Recepţia lucrărilor de construcţii reprezintă:
Question 9

Care afirmaţie nu este corectă atunci când discutăm despre scări:
Question 10

Comisia de recepţie stabileşte respingerea recepţiei dacă:
Question 11

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 12

Distanţa între montanţii gardului/balustradelor:
Question 13

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift de locuit va fi de:
Question 14

Denivelările maxim admise în lungul căii de circulaţie vor fi de:
Question 15

În zonele cu trafic intens se va prevedea:
Question 16

Înălţimea minimă de trecere pe sub obstacole izolate într-o clădire de locuit:
Question 17

Panta căii pietonale va fi de:
Question 18

Convocarea la faze determinante se va face de către:
Question 19

Numărul minim de trepte va fi:
Question 20

Comisia de recepţia va fi formată din:
Question 21

Care din răspunsul de mai jos este cel corect:
Question 22

Lungimea rampelor circulaţiilor exterioare în zone perimetrale clădirilor va fi:
Question 23

Dimensiunile treptelor interioare se recomandă a fi:
Question 24

Dimensiunile treptelor pe căile de circulaţie exterioare clădirilor se recomandă a fi de:
Question 25

Între clădire şi carosabil:
Question 26

Înălţimea liberă minimă de trecere pe sub obstacole izolate întâlnite de-alungul căii pietonale:
Question 27

Care este numărul maxim de trepte la o scară?
Question 28

Care este principala reglementare tehnică care vizează cerinţa fundamentală Siguranţă şi Accesibilitate în Exploatare?
Question 29

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift din clădirile publice va fi de:
Question 30

Lăţimea liberă a golului de uşă la lift va fi de: