Test grilă verificator proiecte -Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Question 1

Rampa de acces în garaj:
Question 2

Intrarea în clădire va avea lăţimea:
Question 3

Verificarea proiectelor:
Question 4

Panta căii pietonale va fi de:
Question 5

Dimensiunile treptelor interioare se recomandă a fi:
Question 6

Rostul între pavaje/grătare va fi de maxim:
Question 7

Câte balustrade se vor prevedea la o scară cu lăţimea de 2,60m?
Question 8

Care afirmaţie nu este corectă atunci când discutăm despre scări:
Question 9

Între clădire şi carosabil:
Question 10

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift din clădirile publice va fi de:
Question 11

Dimensiunea minimă a cel puţin unei cabine de lift de locuit va fi de:
Question 12

Recepţia finală are loc:
Question 13

Panta maximă a rampei persoanelor cu dezabilităţi va fi de :
Question 14

Dacă între holurile interioare şi casa de scară nu există uşi:
Question 15

În cazul balustradelor scărilor se vor respecta:
Question 16

În cazul teraselor, fie ele circulabile sau necirculabile, este obligatoriu a se prevedea balustradă:
Question 17

În faţa cabinei de lift este obligatoriu a se amenaja o platformă:
Question 18

Comisia de recepţie poate funcţiona doar:
Question 19

Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea:
Question 20

Care din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Question 21

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către:
Question 22

Denivelările maxim admise în lungul căii de circulaţie vor fi de:
Question 23

Lăţimea liberă a golului de uşă la lift va fi de:
Question 24

În cazul gardului unei şcoli:
Question 25

Înălţimea căii pietonale faţă de carosabil va fi:
Question 26

Înălţimea liberă minimă de circulaţie la scări este de:
Question 27

Panta rampelor exterioare:
Question 28

În zonele cu trafic intens se va prevedea:
Question 29

Recepţia se va amâna dacă:
Question 30

Zona de odihnă în cazul rampelor exterioare va de fi: