Lăţime minimă coridoare / holuri clădiri

Lăţimea minimă pentru coridoare la clădiri civile de utilitate publică este de 1,50m. Această condiţie este impusă de necesitatea ca spaţiul să fie utilizat de persoanele cu dizabilităţi. Teoretic se poate reduce dimensiunea până la 1,20m(spaţiu efectiv de circulaţie), dar în acest caz în dreptul fiecărei uşi prin care se face accesul din hol ar fi nevoie de o supralărgire la 1,50m pe o porţiune de cel puţin 2,00m. Cum acest lucru ar însemna coridoare cu retrageri şi intrânduri, rezultă că în practică o astfel de soluţie nu este fezabilă.

Clădirile civile de utilitate publică sunt cele care sunt destinate publicului larg cum sunt instituţiile publice(de stat sau private), săli de spectacole sau sport, complexuri comerciale, culturale,… inclusiv blocurile de locuinţe.

Chiar şi  podestele şi scările trebuie să aibă o lăţime de minim 1,50m, excepţie cazul când există lift pentru persoane cu dizabilităţi.

Prin excepţie, în cazul locuinţelor individuale şi în interiorul apartamentelor lăţimea liberă se poate reduce la 1,20m fără alte condiţii. Lăţimea liberă de circulaţie pe scări se poate reduce la 0,95m dacă evacuarea se face pentru un singur nivel şi 1,05 dacă se face evacuarea la maxim 4 niveluri.

sursa: NP051, NP068, NP057.