Recepţia lucrărilor de construcţii. Care sunt paşii de urmat.

Ai realizat o construcţie şi te afli în faza finală de realizare a recepţiei lucrărilor de construcţii?

Iată care sunt paşii pe care trebuie să îi urmezi astfel încât recepţia lucrărilor de construcţii să fie corectă din punct de vedere legal:

  1. Stabileşti cu dirigintele de şantier faptul că se doreşte realizarea lucrărilor de construcţii; acesta este secretarul comisiei de recepţie şi vă va îndruma în realizarea tuturor paşilor menţionaţi mai jos;
  2. mergeţi la primăria care a emis autorizaţia de construire şi completaţi Formularul cu Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate; în cazul societăţilor comerciale această valoare se va lua din contabilitate, în cazul persoanelor fizice se impune o valoare minim normată în funcţie de suprafaţă;
  3. se calculează valoarea taxelor: autorizaţie, I.S.C.(0,1% şi 0,5%) şi O.A.R. pentru valorile finale; faceţi diferenţa faţă de taxele deja plătite şi efectuaţi plata pentru diferenţă;
  4. cu dovada taxelor plătite către I.S.C., cu autorizaţia de construire şi un formulat tip mergeţi la I.S.C. şi solicitaţi eliberarea adeverinţei privind finalizarea lucrărilor şi plata taxelor;