Recepţia lucrărilor de construcţii. Care sunt paşii de urmat.

Ai realizat o construcţie şi te afli în faza finală de realizare a recepţiei lucrărilor de construcţii?

Iată care sunt paşii pe care trebuie să îi urmezi astfel încât recepţia lucrărilor de construcţii să fie corectă din punct de vedere legal:

  1. Stabileşti cu dirigintele de şantier faptul că se doreşte realizarea lucrărilor de construcţii; acesta este secretarul comisiei de recepţie şi vă va îndruma în realizarea tuturor paşilor menţionaţi mai jos;
  2. mergeţi la primăria care a emis autorizaţia de construire şi completaţi Formularul cu Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate; în cazul societăţilor comerciale această valoare se va lua din contabilitate, în cazul persoanelor fizice se impune o valoare minim normată în funcţie de suprafaţă;
  3. se calculează valoarea taxelor: autorizaţie, I.S.C.(0,1% şi 0,5%) şi O.A.R. pentru valorile finale; faceţi diferenţa faţă de taxele deja plătite şi efectuaţi plata pentru diferenţă;
  4. cu dovada taxelor plătite către I.S.C., cu autorizaţia de construire şi un formulat tip mergeţi la I.S.C. şi solicitaţi eliberarea adeverinţei privind finalizarea lucrărilor şi plata taxelor;
  5. întocmiți certificatul energetic al construcției;
  6. dacă pe parcursul execuției lucrărilor de construcții nu a existat diriginte de șantier atunci este necesară întocmirea unui Raport de Expertiză Tehnică prin care să se stabilească dacă lucrările de construcții sunt corect executate;
  7. se face notificarea privind data recepției către: primăria emitentă a autorizației de construire, Inspectoratul de Stat în Construcții dacă avem o clădire care nu este cu fonduri private și categoria D de importanță(ex. case, anexe gospodărești, etc…), Inspectoratul pentru Situații de Urgență(pompierii) dacă avem o clădire care intră sub incidența Legii 307/2006- Privind  apărarea împotriva incendiilor;
  8. la momentul recepției din comisie va face parte: a. reprezentantul numit al beneficiarului și care este și președintele comisiei; acesta poate fi orice persoană; b. reprezentantul primăriei care a emis autorizația de construire; c. reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții(dacă este cazul); d. reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență(dacă este cazul); între unul și trei specialiști(arhitecți, ingineri constructori sau de instalații) în funcție de categoria de importanță(3 pentru categoria A de importanță, 2 pentru categoria B de importanță, 1 pentru categoriile C și D de importanță); secretariatul comisiei de recepție este asigura de către un Diriginte de Șantier;

DACĂ SUNTEȚI ÎN CĂUTAREA UNEI ECHIPE CARE SĂ IMPLIMENTEZE TOATĂ ACEASTĂ PROCEDURĂ ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ INTRAȚI AICI.