Calcul debit ventilare spații/ clădiri civile- dimensionare ventilare

Folosind breviarul de mai jos puteți determina debitul necesar de ventilare(aer proaspăt) pentru o clădire civilă.