Calcul certificat energetic apartamente si cladiri de locuit

Completând datele de mai jos veți obține rezultate de referință pentru un certificat energetic la apartamente sau pentru clădirile de locuit. Scriem de referință și nu clădire de referință în sensul că sunt rezultate aproximative probabile cu unele simplificări pentru

Read More Calcul certificat energetic apartamente si cladiri de locuit

Ce este clasa de reacție la foc și combustibilitatea, precum și relația dintre cele două

Clasa de reacție la foc precum și combustibilitatea reprezintă încadrări specifice materialelor de construcție și care le caracterizează din punct de vedere al modului în care participă la declanșarea și evoluția unui incendiu. Până la intrarea în Uniunea Europeană în

Read More Ce este clasa de reacție la foc și combustibilitatea, precum și relația dintre cele două

Calculator kWh in A , curent alternativ, monofazat

Calculatorul de mai sus este util pentru electricieni pentru a determina intensitatea unui circuit cunoscând Puterea cu care acesta este încărcat. Acest calcul ajută în cele din urmă la selectarea corectă a conductorului pentru un circuit și a protecției pentru

Read More Calculator kWh in A , curent alternativ, monofazat

Suprafețe minime locuințe, suprafețe minime camere din locuințe

Suprafețe minime locuințe și spații din locuințe Legea Locuinței stabilește în clar o suprafață utilă minimală pentru o locuință precum și tipul de spații necesare și suprafața lor minimă. Conform legii locuinței cea mai mică locuință este destinată unei singure

Read More Suprafețe minime locuințe, suprafețe minime camere din locuințe

CURS: Introducere în proiectarea structurală a construcțiilor din beton armat

Dr. ing. Cătălin Roșu va susține cursul de pregătire profesională cu titlul: Introducere în proiectarea structurală a construcțiilor din beton armat. Cursul se adresează inginerilor constructori dar și arhitecților interesați să se deprindă cu normele de proiectare în domeniul structurilor

Read More CURS: Introducere în proiectarea structurală a construcțiilor din beton armat

Iată care sunt temperaturile interioare de calcul pentru instalațiile termice – sezon vară și sezon iarnă

Temperaturile interioare de calcul pentru instalațiile de climatizare, ventilare, instalații termice pentru încălzire sau răcire sunt de 20,0C pentru iarnă și 26,0C pentru vară, la clădirile de locuit și cele administrative. Adică, atunci când dimensionăm instalația termică iarna avem grijă

Read More Iată care sunt temperaturile interioare de calcul pentru instalațiile termice – sezon vară și sezon iarnă

Coeficientul global de izolare termică G – software dedicat

Coeficientul Global de izolare termică G – software dedicat TermicG Întocmirea calculului pentru determinarea coeficientului global de izolare termică G este acum mult mai ușoară de către specialiști. Folosirea de softuri specializate pentru corecta întocmire a documentațiilor de proiectare reprezintă

Read More Coeficientul global de izolare termică G – software dedicat

Care trebuie să fie grosimea termoizolației cu polistiren sau vată minerală la pereții exteriori

Grosimea minimă a termoizolației cu polistiren sau cu vată minerală se determină prin calcul pornindu-se de la condițiile minime impuse de lege. Astfel că avem o condiție ce necesită a fi respectată: rezistența termică corectată a pereților exteriori trebuie să

Read More Care trebuie să fie grosimea termoizolației cu polistiren sau vată minerală la pereții exteriori

Să știi ce te așteaptă: Care sunt obligațiile legale ale proiectanților?

Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor, în conformitate cu Legea 10/1995 privind Calitatea lucrărilor de construcții: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; b) asigurarea prin proiecte şi detalii de

Read More Să știi ce te așteaptă: Care sunt obligațiile legale ale proiectanților?

Cum se întocmește și ce trebuie să conțină Planul de situație pentru Avizul sau Autorizația I.S.U.(de incendiu)

Pentru obținerea autorizației sau avizului de securitate la incendiu este necesar a se întocmi planul de situație. Acesta va cuprinde, dincolo de construcția propriu-zisă, și clădirile care sunt situate mai aproape de 15,00m de spațiul analizat. Pentru toate clădirile se

Read More Cum se întocmește și ce trebuie să conțină Planul de situație pentru Avizul sau Autorizația I.S.U.(de incendiu)

Procedura de autorizare a lucrărilor de construcţii

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu obţinerea certificatului de urbanism eliberat pentru executarea lucrărilor de construire, în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: a) emiterea certificatului de urbanism;

Read More Procedura de autorizare a lucrărilor de construcţii

Categorii clădiri care necesită dotarea obligatorie cu adăposturi de protecţie civilă

Lista clădirilor care necesită dotarea obligatorie cu adăposturi de protecţie civilă este redată în HG862/20016. Astfel: CATEGORIILE DE CONSTRUCŢII la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă I. Clădiri noi prevăzute cu subsol: a) reprezentând sedii ale autorităţilor şi

Read More Categorii clădiri care necesită dotarea obligatorie cu adăposturi de protecţie civilă

Lăţime minimă coridoare / holuri clădiri

Lăţimea minimă pentru coridoare la clădiri civile de utilitate publică este de 1,50m. Această condiţie este impusă de necesitatea ca spaţiul să fie utilizat de persoanele cu dizabilităţi. Teoretic se poate reduce dimensiunea până la 1,20m(spaţiu efectiv de circulaţie), dar

Read More Lăţime minimă coridoare / holuri clădiri

Iată studiul care arată rezistenţa la foc a planşeelor din beton armat

De pe site-ul Asociaţiei pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor se poate descărca un Ghid denumit: „Studiu cu privire la rezistenţa la foc a plăcilor şi grinzilor din beton armat”. Studiul este realizat de ver. drd. ing. Marius Dorin LULEA. Iată

Read More Iată studiul care arată rezistenţa la foc a planşeelor din beton armat