Suprafețe minime locuințe, suprafețe minime camere din locuințe

Suprafețe minime locuințe și spații din locuințe Legea Locuinței stabilește în clar o suprafață utilă minimală pentru o locuință precum și tipul de spații necesare și suprafața lor minimă. Conform legii locuinței cea mai mică locuință este destinată unei singure

Read More Suprafețe minime locuințe, suprafețe minime camere din locuințe

Să știi ce te așteaptă: Care sunt obligațiile legale ale proiectanților?

Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor, în conformitate cu Legea 10/1995 privind Calitatea lucrărilor de construcții: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; b) asigurarea prin proiecte şi detalii de

Read More Să știi ce te așteaptă: Care sunt obligațiile legale ale proiectanților?

Cum se întocmește și ce trebuie să conțină Planul de situație pentru Avizul sau Autorizația I.S.U.(de incendiu)

Pentru obținerea autorizației sau avizului de securitate la incendiu este necesar a se întocmi planul de situație. Acesta va cuprinde, dincolo de construcția propriu-zisă, și clădirile care sunt situate mai aproape de 15,00m de spațiul analizat. Pentru toate clădirile se

Read More Cum se întocmește și ce trebuie să conțină Planul de situație pentru Avizul sau Autorizația I.S.U.(de incendiu)

Descarcă model Panou Informativ executare lucrări de construcție

Panoul de informare privind desfășurarea de lucrări de construcții autorizate are un conținut care este standardizat. Afișarea lui este obligatorie pentru toți cei care execută lucrări de construcții și reprezintă obligativitatea Investitorului/ Beneficiarului. Formatul pe care îl veți descarcă se

Read More Descarcă model Panou Informativ executare lucrări de construcție

Lista cladirilor care au nevoie de Aviz/Autorizatie privind Securitatea la Incendiu

Iata lista cladirilor sau spatiilor care conform HG1739/2006 se supun procesului de autorizare sau avizare privind exigentei esentiale securitatea la incendiu:   a) cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca “înalte” sau “foarte înalte”, indiferent

Read More Lista cladirilor care au nevoie de Aviz/Autorizatie privind Securitatea la Incendiu