Download / descarcă Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Descărcaţi de aici cererea pentru emiterea certificatului de urbanism în format .doc: descarca download cerere certificat de urbanism Cerere de emitere a certificatului de urbanism va fi însoţită de : copie dovadă efectuarea plăţii; copie legalizată a actului de proprietate;

Read More Download / descarcă Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Descarcă model Program de Faze Determinante – rezistenţă

În conformitate cu Legea 10 privind calitatea în construcţii, proiectantul are responsabilitatea de a întocmi Programul de Faze Determinante. Acest program se va depune după obţinerea autorizaţiei de construire spre avizare la Inspectoratul de stat în construcţii. Acest program reprezintă

Read More Descarcă model Program de Faze Determinante – rezistenţă