Să știi ce te așteaptă: Care sunt obligațiile legale ale proiectanților?

Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor, în conformitate cu Legea 10/1995 privind Calitatea lucrărilor de construcții: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; b) asigurarea prin proiecte şi detalii de

Read More Să știi ce te așteaptă: Care sunt obligațiile legale ale proiectanților?

Procedura de autorizare a lucrărilor de construcţii

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu obţinerea certificatului de urbanism eliberat pentru executarea lucrărilor de construire, în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: a) emiterea certificatului de urbanism;

Read More Procedura de autorizare a lucrărilor de construcţii

Ordin privind modificarea şi completarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor

MDRAP a propus spre dezbatere publică : Ordinul privind modificarea şi completarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Documentul poate fi descărcat spre consultare de aici: Ordin modificare Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor

Read More Ordin privind modificarea şi completarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor

Care sunt obligatiile proiectantilor?

Obligatiile si raspunderile proiectantilor sunt stabilite prin Legea 10 privind calitatea in constructii: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei; b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor

Read More Care sunt obligatiile proiectantilor?