Ce este clasa de reacție la foc și combustibilitatea, precum și relația dintre cele două

Clasa de reacție la foc precum și combustibilitatea reprezintă încadrări specifice materialelor de construcție și care le caracterizează din punct de vedere al modului în care participă la declanșarea și evoluția unui incendiu. Până la intrarea în Uniunea Europeană în

Read More Ce este clasa de reacție la foc și combustibilitatea, precum și relația dintre cele două

Suprafețe minime locuințe, suprafețe minime camere din locuințe

Suprafețe minime locuințe și spații din locuințe Legea Locuinței stabilește în clar o suprafață utilă minimală pentru o locuință precum și tipul de spații necesare și suprafața lor minimă. Conform legii locuinței cea mai mică locuință este destinată unei singure

Read More Suprafețe minime locuințe, suprafețe minime camere din locuințe

Care trebuie să fie grosimea termoizolației cu polistiren sau vată minerală la pereții exteriori

Grosimea minimă a termoizolației cu polistiren sau cu vată minerală se determină prin calcul pornindu-se de la condițiile minime impuse de lege. Astfel că avem o condiție ce necesită a fi respectată: rezistența termică corectată a pereților exteriori trebuie să

Read More Care trebuie să fie grosimea termoizolației cu polistiren sau vată minerală la pereții exteriori

Cum se întocmește și ce trebuie să conțină Planul de situație pentru Avizul sau Autorizația I.S.U.(de incendiu)

Pentru obținerea autorizației sau avizului de securitate la incendiu este necesar a se întocmi planul de situație. Acesta va cuprinde, dincolo de construcția propriu-zisă, și clădirile care sunt situate mai aproape de 15,00m de spațiul analizat. Pentru toate clădirile se

Read More Cum se întocmește și ce trebuie să conțină Planul de situație pentru Avizul sau Autorizația I.S.U.(de incendiu)

Categorii clădiri care necesită dotarea obligatorie cu adăposturi de protecţie civilă

Lista clădirilor care necesită dotarea obligatorie cu adăposturi de protecţie civilă este redată în HG862/20016. Astfel: CATEGORIILE DE CONSTRUCŢII la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă I. Clădiri noi prevăzute cu subsol: a) reprezentând sedii ale autorităţilor şi

Read More Categorii clădiri care necesită dotarea obligatorie cu adăposturi de protecţie civilă

Lăţime minimă coridoare / holuri clădiri

Lăţimea minimă pentru coridoare la clădiri civile de utilitate publică este de 1,50m. Această condiţie este impusă de necesitatea ca spaţiul să fie utilizat de persoanele cu dizabilităţi. Teoretic se poate reduce dimensiunea până la 1,20m(spaţiu efectiv de circulaţie), dar

Read More Lăţime minimă coridoare / holuri clădiri

Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Protecţie împotriva zgomotului

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Protecţie împotriva zgomotului, adică ştampila de verificare de proiecte F, este Normativ cadru privind

Read More Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Protecţie împotriva zgomotului

Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Izolare termică şi economia de energie

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Izolare termică şi economia de energie, adică ştampila de verificare de proiecte E, este

Read More Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Izolare termică şi economia de energie

Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Securitatea la Incendiu

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Securitatea la Incendiu, adică ştampila de verificare de proiecte C, este Normativ cadru privind

Read More Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Securitatea la Incendiu

Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Siguranţă şi accesibilitate în exploatare, adică ştampila de verificare de proiecte B, este Normativ

Read More Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Reguli minime de respectat pentru locuinţe privind exigenţa Igienă, Sănătate şi Protecţia mediului

Culese de prin legi şi reglementări tehnice, iată câteva reguli de bază ce trebuiesc respectate când discutăm de acoperirea cerinţei fundamentale Igienă, Sănătate şi Protecţia Mediului în cazul clădirilor de locuit(individuale sau colective: platformele de gunoi nu se vor amenaja

Read More Reguli minime de respectat pentru locuinţe privind exigenţa Igienă, Sănătate şi Protecţia mediului

Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Igienă, Sănătate şi Protecţia Mediului

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Igienă, Sănătate şi Proiecţia Mediului, adică ştampila de verificare de proiecte D, este Normativ

Read More Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Igienă, Sănătate şi Protecţia Mediului

Lăţime spaţii circulaţie, număr lifturi, dimensiuni trepte la clădiri de locuint

Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe – NP057-2002 stabileşte condiţiile de proiectare pentru clădirile de locuinţe. În cazul clădirilor de locuinţe(individuale sau colective), lăţimea liberă a scărilor, rampelor şi podestelor va fi, la scările principale: l= min. 0,95 m clădiricu

Read More Lăţime spaţii circulaţie, număr lifturi, dimensiuni trepte la clădiri de locuint

Iată care sunt categoriile de clădiri la care nu se aplică exigenţele Legii 372 privind performanţa energetică a clădirilor

Legea 372 abordează performanţa energetică a clădirilor şi aduce obligativitatea îndeplinirii unor condiţii privind consumul de energie / dioxid de carbon. Legea 372 nu se referă doar la obligativitatea obţinerii Certificatului  de Performanţă Energetică ci mai ales la îndeplinirea unor

Read More Iată care sunt categoriile de clădiri la care nu se aplică exigenţele Legii 372 privind performanţa energetică a clădirilor

Care sunt dimensiunile unei parcări şi a spațiilor de circulație

Dimensiunile unui loc de parcare din interiorul unei construcții sunt de 2,30m x 5,00 m. Dimensiunea spațiului de circulație este de 5,00m pentru parcaje dispuse perpendicular pe calea de rulare şi de 3,50m atunci când sunt dispuse sub un unghi

Read More Care sunt dimensiunile unei parcări şi a spațiilor de circulație

Grosime polistiren – Rezistenţele termice minime corectate pentru elementele de construcţii

Iată mai jos care sunt rezistenţele termice minime din România conform C107/1- Anexa 3 actualizată(Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădiri de locuit), valabile pentru clădirile nou proiectate: Aşa cum se poate vedea mai sus, arhitectul trebuie

Read More Grosime polistiren – Rezistenţele termice minime corectate pentru elementele de construcţii

Siguranţa în exploatare – grilă minimă de evaluare pentru locuinţe

Descarcă de aici grila de evaluare. Ea se va updata în timp, fiind vorba de o primă propunere. verificare arhitectura locuinte grila evaluare GRILĂ EVALUARE ARHITECTURĂ CLĂDIRI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢE Verificare realizată DA/NU DA/NU circulaţii Scară – linia pasului

Read More Siguranţa în exploatare – grilă minimă de evaluare pentru locuinţe

Condiţii privind proiectarea clădirilor de locuit, conform NP057-02

Conform NP057-02 din 2002 – Normativ privind proiectarea clădirilor de locuiţe, trebuie asigurate: art.2.2.1. Valoarea admisibilă a zgomotului: max. 50 dB (A) la 2,00 m de faţada clădirii (în caz că nu este posibil să se respecte această condiţie, se

Read More Condiţii privind proiectarea clădirilor de locuit, conform NP057-02