Care trebuie să fie grosimea termoizolației cu polistiren sau vată minerală la pereții exteriori

Grosimea minimă a termoizolației cu polistiren sau cu vată minerală se determină prin calcul pornindu-se de la condițiile minime impuse de lege. Astfel că avem o condiție ce necesită a fi respectată: rezistența termică corectată a pereților exteriori trebuie să

Read More Care trebuie să fie grosimea termoizolației cu polistiren sau vată minerală la pereții exteriori

Cum se întocmește și ce trebuie să conțină Planul de situație pentru Avizul sau Autorizația I.S.U.(de incendiu)

Pentru obținerea autorizației sau avizului de securitate la incendiu este necesar a se întocmi planul de situație. Acesta va cuprinde, dincolo de construcția propriu-zisă, și clădirile care sunt situate mai aproape de 15,00m de spațiul analizat. Pentru toate clădirile se

Read More Cum se întocmește și ce trebuie să conțină Planul de situație pentru Avizul sau Autorizația I.S.U.(de incendiu)

Categorii clădiri care necesită dotarea obligatorie cu adăposturi de protecţie civilă

Lista clădirilor care necesită dotarea obligatorie cu adăposturi de protecţie civilă este redată în HG862/20016. Astfel: CATEGORIILE DE CONSTRUCŢII la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă I. Clădiri noi prevăzute cu subsol: a) reprezentând sedii ale autorităţilor şi

Read More Categorii clădiri care necesită dotarea obligatorie cu adăposturi de protecţie civilă

Lăţime minimă coridoare / holuri clădiri

Lăţimea minimă pentru coridoare la clădiri civile de utilitate publică este de 1,50m. Această condiţie este impusă de necesitatea ca spaţiul să fie utilizat de persoanele cu dizabilităţi. Teoretic se poate reduce dimensiunea până la 1,20m(spaţiu efectiv de circulaţie), dar

Read More Lăţime minimă coridoare / holuri clădiri

Iată studiul care arată rezistenţa la foc a planşeelor din beton armat

De pe site-ul Asociaţiei pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor se poate descărca un Ghid denumit: „Studiu cu privire la rezistenţa la foc a plăcilor şi grinzilor din beton armat”. Studiul este realizat de ver. drd. ing. Marius Dorin LULEA. Iată

Read More Iată studiul care arată rezistenţa la foc a planşeelor din beton armat

Ordin privind modificarea şi completarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor

MDRAP a propus spre dezbatere publică : Ordinul privind modificarea şi completarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Documentul poate fi descărcat spre consultare de aici: Ordin modificare Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor

Read More Ordin privind modificarea şi completarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor

Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Protecţie împotriva zgomotului

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Protecţie împotriva zgomotului, adică ştampila de verificare de proiecte F, este Normativ cadru privind

Read More Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Protecţie împotriva zgomotului

Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Izolare termică şi economia de energie

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Izolare termică şi economia de energie, adică ştampila de verificare de proiecte E, este

Read More Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Izolare termică şi economia de energie

Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Securitatea la Incendiu

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Securitatea la Incendiu, adică ştampila de verificare de proiecte C, este Normativ cadru privind

Read More Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Securitatea la Incendiu

Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Siguranţă şi accesibilitate în exploatare, adică ştampila de verificare de proiecte B, este Normativ

Read More Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Reguli minime de respectat pentru locuinţe privind exigenţa Igienă, Sănătate şi Protecţia mediului

Culese de prin legi şi reglementări tehnice, iată câteva reguli de bază ce trebuiesc respectate când discutăm de acoperirea cerinţei fundamentale Igienă, Sănătate şi Protecţia Mediului în cazul clădirilor de locuit(individuale sau colective: platformele de gunoi nu se vor amenaja

Read More Reguli minime de respectat pentru locuinţe privind exigenţa Igienă, Sănătate şi Protecţia mediului

Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Igienă, Sănătate şi Protecţia Mediului

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Igienă, Sănătate şi Proiecţia Mediului, adică ştampila de verificare de proiecte D, este Normativ

Read More Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Igienă, Sănătate şi Protecţia Mediului

Lăţime spaţii circulaţie, număr lifturi, dimensiuni trepte la clădiri de locuint

Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe – NP057-2002 stabileşte condiţiile de proiectare pentru clădirile de locuinţe. În cazul clădirilor de locuinţe(individuale sau colective), lăţimea liberă a scărilor, rampelor şi podestelor va fi, la scările principale: l= min. 0,95 m clădiricu

Read More Lăţime spaţii circulaţie, număr lifturi, dimensiuni trepte la clădiri de locuint

Iată care sunt categoriile de clădiri la care nu se aplică exigenţele Legii 372 privind performanţa energetică a clădirilor

Legea 372 abordează performanţa energetică a clădirilor şi aduce obligativitatea îndeplinirii unor condiţii privind consumul de energie / dioxid de carbon. Legea 372 nu se referă doar la obligativitatea obţinerii Certificatului  de Performanţă Energetică ci mai ales la îndeplinirea unor

Read More Iată care sunt categoriile de clădiri la care nu se aplică exigenţele Legii 372 privind performanţa energetică a clădirilor

Iată un preţ de execuţie hidranţi interiori

Hidranţii interiori reprezintă o componentă importantă a sistemului de securitate la incendiu al unei construcţii. O instalaţie de hidranţi interiori este în principiu alcătuită din : gospodăria de apă formată din grupul de pompare ce trebuie să asigure simultan presiune

Read More Iată un preţ de execuţie hidranţi interiori

Care sunt dimensiunile unei parcări şi a spațiilor de circulație

Dimensiunile unui loc de parcare din interiorul unei construcții sunt de 2,30m x 5,00 m. Dimensiunea spațiului de circulație este de 5,00m pentru parcaje dispuse perpendicular pe calea de rulare şi de 3,50m atunci când sunt dispuse sub un unghi

Read More Care sunt dimensiunile unei parcări şi a spațiilor de circulație

Grosime polistiren – Rezistenţele termice minime corectate pentru elementele de construcţii

Iată mai jos care sunt rezistenţele termice minime din România conform C107/1- Anexa 3 actualizată(Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădiri de locuit), valabile pentru clădirile nou proiectate: Aşa cum se poate vedea mai sus, arhitectul trebuie

Read More Grosime polistiren – Rezistenţele termice minime corectate pentru elementele de construcţii

Autorizaţie de construire în diverse ţări ale lumii: România e codaşă

http://www.doingbusiness.org face o analiză cu privire la durata şi procedurile ce trebuiesc urmate pentru a putea obţine o autorizaţie de construire în diverse colţuri ale lumii. România, ca de fiecare dată când discutăm de lucrurile bune, se afla în coada

Read More Autorizaţie de construire în diverse ţări ale lumii: România e codaşă