Igienă, sănătate și protecția mediului

Question 1

Suprafața minimă a unui birou într-o clădire de locuit este de:
Question 2

Recepţia se va amâna dacă:
Question 3

Amplasarea puțului forat se va face la distanță de:
Question 4

Suprafața minimă a bucătăriei va fi de:
Question 5

Prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii este obligatorie:
Question 6

Produsele pentru construcţii:
Question 7

Cartea tehnică:
Question 8

O reglementare tehnică are caracter de:
Question 9

Recepţia se organizează de:
Question 10

Pentru clădirile de locuit este obligatoriu:
Question 11

Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea:
Question 12

Încăperile de locuit sunt:
Question 13

Suprafața minimă a unui dormitor este de:
Question 14

Recepţia construcţiei se va face de către:
Question 15

Zonele exterioare de odihnă se vor prevedea obligatoriu cu:
Question 16

Una din afirmațiile de mai sus nu este corectă:
Question 17

Bazinul colector, vidanjabil, de ape menajere uzate se va amplasa:
Question 18

Comisia de recepţie poate funcţiona doar:
Question 19

Care din următoarele afirmații este cea corectă:
Question 20

Din comisia de recepţia va face parte în mod obligatoriu: