Igienă, sănătate și protecția mediului

Question 1

Prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii este obligatorie:
Question 2

Suprafața minimă a bucătăriei va fi de:
Question 3

Încăperile de locuit sunt:
Question 4

Comisia de recepţie poate funcţiona doar:
Question 5

Suprafața minimă a unui birou într-o clădire de locuit este de:
Question 6

Din comisia de recepţia va face parte în mod obligatoriu:
Question 7

La parterul clădirilor de locuit se pot amplasa:
Question 8

Comisia de recepţie admite recepţia dacă:
Question 9

Amplasarea puțului forat se va face la distanță de:
Question 10

Suprafața minimă a unui dormitor este de:
Question 11

Recepţia construcţiei se va face de către:
Question 12

Cartea tehnică:
Question 13

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 14

Recepţia lucrărilor de construcţii reprezintă:
Question 15

Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea:
Question 16

Produsele pentru construcţii:
Question 17

Care din următoarele afirmații este cea corectă:
Question 18

Înălțimea liberă de nivel trebuie să fie mai mare decât:
Question 19

Zonele exterioare de odihnă se vor prevedea obligatoriu cu:
Question 20

Una din afirmațiile de mai sus nu este corectă: