Igienă, sănătate și protecția mediului

Question 1

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 2

Expertul tehnic:
Question 3

Una din afirmațiile de mai sus nu este corectă:
Question 4

Zonele exterioare de odihnă se vor prevedea obligatoriu cu:
Question 5

O reglementare tehnică are caracter de:
Question 6

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către:
Question 7

Care din următoarele afirmații este cea corectă:
Question 8

Amplasarea puțului forat se va face la distanță de:
Question 9

Pentru clădirile de locuit este obligatoriu:
Question 10

Recepţia se va amâna dacă:
Question 11

La parterul clădirilor de locuit se pot amplasa:
Question 12

Suprafața minimă a unui dormitor este de:
Question 13

Recepţia finală are loc:
Question 14

Se poate face recepţia lucrărilor dacă executantul nu se prezintă?
Question 15

Recepţia lucrărilor de construcţii reprezintă:
Question 16

Suprafața minimă a unui birou într-o clădire de locuit este de:
Question 17

Comisia de recepţie admite recepţia dacă:
Question 18

Înălțimea liberă de nivel trebuie să fie mai mare decât:
Question 19

Bazinul colector, vidanjabil, de ape menajere uzate se va amplasa:
Question 20

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare: