Igienă, sănătate și protecția mediului

Question 1

Se poate face recepţia lucrărilor dacă executantul nu se prezintă?
Question 2

Hotărârile comisiei de recepţie se iau:
Question 3

Suprafața minimă a bucătăriei va fi de:
Question 4

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către:
Question 5

Zonele exterioare de odihnă se vor prevedea obligatoriu cu:
Question 6

Recepţia construcţiei se va face de către:
Question 7

La parterul clădirilor de locuit se pot amplasa:
Question 8

Recepţia finală are loc:
Question 9

Bazinul colector, vidanjabil, de ape menajere uzate se va amplasa:
Question 10

O reglementare tehnică are caracter de:
Question 11

Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea:
Question 12

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare:
Question 13

Suprafața minimă a unui birou într-o clădire de locuit este de:
Question 14

Încăperile de locuit sunt:
Question 15

Suprafața minimă a unui dormitor este de:
Question 16

Înălțimea liberă de nivel trebuie să fie mai mare decât:
Question 17

Care din următoarele afirmații este cea corectă:
Question 18

Amplasarea puțului forat se va face la distanță de:
Question 19

Prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii este obligatorie:
Question 20

Comisia de recepţia va fi formată din: