Igienă, sănătate și protecția mediului

Question 1

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare:
Question 2

Suprafața minimă a bucătăriei va fi de:
Question 3

Suprafața minimă a unui dormitor este de:
Question 4

Bazinul colector, vidanjabil, de ape menajere uzate se va amplasa:
Question 5

Amplasarea puțului forat se va face la distanță de:
Question 6

Prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii este obligatorie:
Question 7

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 8

Recepţia construcţiei se va face de către:
Question 9

Suprafața minimă a unui birou într-o clădire de locuit este de:
Question 10

Nu se supun controlului Inspectoratului de Stat în Construcţii:
Question 11

Care din următoarele afirmații este cea corectă:
Question 12

O reglementare tehnică are caracter de:
Question 13

Comisia de recepţie poate funcţiona doar:
Question 14

La parterul clădirilor de locuit se pot amplasa:
Question 15

Recepţia lucrărilor de construcţii reprezintă:
Question 16

Din comisia de recepţia va face parte în mod obligatoriu:
Question 17

Înălțimea liberă de nivel trebuie să fie mai mare decât:
Question 18

Încăperile de locuit sunt:
Question 19

Una din afirmațiile de mai sus nu este corectă:
Question 20

Comisia de recepţie stabileşte respingerea recepţiei dacă: