Teste grilă Legislaţie în domeniul Construcţiilor

Question 1

Din comisia de recepţia va face parte în mod obligatoriu:
Question 2

Verificarea proiectelor:
Question 3

Recepţia construcţiei se va face de către:
Question 4

Comisia de recepţie stabileşte respingerea recepţiei dacă:
Question 5

Prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii este obligatorie:
Question 6

Nu se supun controlului Inspectoratului de Stat în Construcţii:
Question 7

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 8

Recepţia lucrărilor de construcţii reprezintă:
Question 9

Convocarea la faze determinante se va face de către:
Question 10

O reglementare tehnică are caracter de:
Question 11

Se poate face recepţia lucrărilor dacă executantul nu se prezintă?
Question 12

Produsele pentru construcţii:
Question 13

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către:
Question 14

Verificatorul de proiecte asigură:
Question 15

Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea: