Teste grilă Legislaţie în domeniul Construcţiilor

Question 1

Hotărârile comisiei de recepţie se iau:
Question 2

Se poate face recepţia lucrărilor dacă executantul nu se prezintă?
Question 3

Verificatorul de proiecte asigură:
Question 4

Din comisia de recepţia va face parte în mod obligatoriu:
Question 5

Cartea tehnică:
Question 6

Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea:
Question 7

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 8

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către:
Question 9

Produsele pentru construcţii:
Question 10

Nu se supun controlului Inspectoratului de Stat în Construcţii:
Question 11

Convocarea la faze determinante se va face de către:
Question 12

Comisia de recepţie poate funcţiona doar:
Question 13

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare:
Question 14

Recepţia construcţiei se va face de către:
Question 15

Comisia de recepţie stabileşte respingerea recepţiei dacă: