Teste grilă Legislaţie în domeniul Construcţiilor

Question 1

Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea:
Question 2

Convocarea la faze determinante se va face de către:
Question 3

Comisia de recepţia va fi formată din:
Question 4

Comisia de recepţie admite recepţia dacă:
Question 5

Fazele de execuţie determinate sunt stabilite de către:
Question 6

Produsele pentru construcţii:
Question 7

Din comisia de recepţia va face parte în mod obligatoriu:
Question 8

Recepţia finală are loc:
Question 9

Verificatorul de proiecte asigură:
Question 10

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare:
Question 11

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 12

Recepţia se va amâna dacă:
Question 13

Verificarea proiectelor:
Question 14

Nu se supun controlului Inspectoratului de Stat în Construcţii:
Question 15

Expertul tehnic: