Teste grilă Legislaţie în domeniul Construcţiilor

Question 1

Recepţia lucrărilor de construcţii reprezintă:
Question 2

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către:
Question 3

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare:
Question 4

Fazele de execuţie determinate sunt stabilite de către:
Question 5

Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea:
Question 6

Recepţia construcţiei se va face de către:
Question 7

Hotărârile comisiei de recepţie se iau:
Question 8

Verificarea proiectelor:
Question 9

Comisia de recepţie admite recepţia dacă:
Question 10

Expertul tehnic:
Question 11

Nu se supun controlului Inspectoratului de Stat în Construcţii:
Question 12

Din comisia de recepţia va face parte în mod obligatoriu:
Question 13

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 14

Cartea tehnică:
Question 15

Comisia de recepţia va fi formată din: