Teste grilă Legislaţie în domeniul Construcţiilor

Question 1

Recepţia se va amâna dacă:
Question 2

Comisia de recepţia va fi formată din:
Question 3

Recepţia lucrărilor de construcţii reprezintă:
Question 4

Nu se supun controlului Inspectoratului de Stat în Construcţii:
Question 5

Expertul tehnic:
Question 6

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare:
Question 7

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către:
Question 8

Prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii este obligatorie:
Question 9

Verificatorul de proiecte asigură:
Question 10

Cartea tehnică:
Question 11

Verificarea proiectelor:
Question 12

Se poate face recepţia lucrărilor dacă executantul nu se prezintă?
Question 13

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 14

Recepţia construcţiei se va face de către:
Question 15

Obţinerea autorizaţiei, avizelor şi acordurilor reprezintă obligativitatea: