Descarcă model Program de Faze Determinante – rezistenţă

În conformitate cu Legea 10 privind calitatea în construcţii, proiectantul are responsabilitatea de a întocmi Programul de Faze Determinante. Acest program se va depune după obţinerea autorizaţiei de construire spre avizare la Inspectoratul de stat în construcţii.

Acest program reprezintă fazele la care toţi specialiştii responsabili se vor prezenta spre a verifica calitatea construcţiei, iar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile nu se va merge mai departe.

Descarcă de mai jos programul de control al calităţii pentru specializarea de rezistenţă.

P5-programul de control