Unde se montează armături de închidere la instalaţiile sanitare

La instalaţiile sanitare armăturile de închidere se vor monta astfel:

– pe conductele de alimentare cu apã rece si caldă, la intrarea în clãdiri ;
– la baza coloanelor, în apropierea conductelor de distribuţie ale clãdirii ;
– pe derivaţiile care alimenteazã unul sau mai mulţi consumatori, în funcţie de
specificul clãdirii ;
– pe racordurile armăturilor de la obiectele sanitare.