Condiţii privind proiectarea clădirilor de locuit, conform NP057-02

Conform NP057-02 din 2002 – Normativ privind proiectarea clădirilor de locuiţe, trebuie asigurate:

  • art.2.2.1. Valoarea admisibilă a zgomotului: max. 50 dB (A) la 2,00 m de faţada clădirii (în caz că nu este posibil să se respecte această condiţie, se vor lua măsuri de izolare corespunzătoare);
  • art.2.4.1. Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor;
  • art.2.1.1. Nu mai puţin de 2mp de locuitor;
  • art. 3.2.1. a. clădirile etajate se vor dota cu:  min. 1 ascensor la clădiri cu mai mult de P + 3 etaje; min. 2 ascensoare la clădiri cu mai mult de P + 5 etaje, astfel conformate încât să permită şi transportul mobilierului de dimensiuni mari; b. una din cabinele bateriei de lifturi, trebuie să fie dimensionată şi conformată astfel
    încât, să poată fi utilizată şi de către persoane blocate în scaun rulant: • dimensiunea cabinei va fi min. 0,80 x 1,35 m (rec.1,10 x 1,40 m); dimensiunea platformei de acces în cabină va fi min. 1,50 x 1,50 m (rotaţie completă
    scaun rulant);
  • art. 3.4.1.1. durata de însorire pentru cel puţin una din încăperile de locuit, într-o zi de referinţă (21 februarie, sau 21 octombrie) trebuie să fie de: cel puţin 2 ore.