Dimensionare conducte alimentare hidranţi interiori

Viteza de circulaţie a apei în conductele de alimentare a hidranţilor interiori trebuie să fie în intervalul 0,70..3,00m pe secundă. Viteza optimă se poate considera ca fiind egală cu 1,00m/s şi nu se vor admite viteze mai mari de 3,00m/s.

Dimensionarea conductelor de alimentare a hidranţilor interiori se va face în funcţie de numărul de jeturi simultane asigurare. La nivelul fiecărui hidrant trebuie să se asigure un debit de 2,1l/s.

Numărul de jeturi simultane variază de la 1 la 4, în funcţie de caracteristicile geometrice şi funcţionale ale clădirii. Cea mai uzuală situaţie este cea a unui, maxim două jeturi simultane. Trei şi patru jeturi simultane nu există decât la clădiri speciale.

Dacă o conductă asigură alimentarea unui singur jet simultan, atunci secţiunea nu va fi mai mare de 2”. Dacă se asigură alimentarea a două jeturi simultane atunci nu va fi mai mare de 75mm, dacă asigură trei jeturi simultane nu va fi mai mare de 90mm, dacă asigură patru jeturi simultane nu va fi mai mare de 110mm.

O conductă poate alimenta oricât de mulţi hidranţi, dar dacă numai un singur jet simultan trebuie asigurat, dimensionarea se va face aferent acestui jet şi nu este nevoie ca să avem o conductă mai mare de 2”.

Diametrul minim al conductei de alimentare pentru hidranţi interiori este de 2” şi este obligatoriu ca aceasta să fie metalică. Nu se vor admite componente din materiale altele decât cele din categoria A1.

dimensionare conducte hidranti interiori

Găsiţi mai multe informaţii în Proiectarea constructiilor. Instalatii pentru securitatea la incendiu. Ghid proiect tehnic