Dimensionarea instalaţiilor de alimentare cu apă

Iată şi aici capacitatea / debitul unei conducte de apă.