Download / descarcă Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Descărcaţi de aici cererea pentru emiterea certificatului de urbanism în format .doc:

descarca download cerere certificat de urbanism

Cerere de emitere a certificatului de urbanism va fi însoţită de :

  1. copie dovadă efectuarea plăţii;
  2. copie legalizată a actului de proprietate;
  3. copi CUI firmă, dacă e cazul, copie CI administrator sau beneficiari;
  4. copie cadastru;
  5. copie extras de carte funciară actualizat;
  6. copie ortofotoplan care se scoate de la oficiul de cadastru;
  7. un scurt memoriu, de o pagină, întocmit de un arhitect, prin care să se descrie ceea ce se doreşte a se construi;
  8. plan de amplasare în zonă, întocmit de un arhitect;
  9. plan de situaţie, întocmit de un arhitect.