Grosime polistiren – Rezistenţele termice minime corectate pentru elementele de construcţii

Iată mai jos care sunt rezistenţele termice minime din România conform C107/1- Anexa 3 actualizată(Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădiri de locuit), valabile pentru clădirile nou proiectate:

rezistente termice corectate elemente constructii minim normate

Aşa cum se poate vedea mai sus, arhitectul trebuie să ia măsuri astfel încât prin detaliile arhitecturale să propună soluţii care să ducă pentru anvelopă la rezistenţe termice superioare celor minime stabilite legal.

Astfel vom avea:

  • rezistenţa termică corectată a unui perete exterior trebuie să fie mai mare de 1,80 m2K/W;
  • rezistenţa termică corectată a unei ferestre trebuie să fie mai mare de 0,77 m2K/W;
  • rezistenţa termică corectată a unui planşeu superior trebuie să fie mai mare de 5,00 m2K/W;
  • rezistenţa termică corectată a unui planşeu pe sol trebuie să fie mai mare de 4,50 m2K/W;
  • rezistenţa termică corectată a unui planşeu către subsol neîncălzit trebuie să fie mai mare de 2,90 m2K/W.

Haideţi să vedem ce înseamnă însă efectiv acest lucru. În primul rând trebuie de ştiut că rezistenţa termică medie în  câmp curent a unor elemente de construcţie este în medie cu 20% mai mare decât cea corectată. Valoarea este una de referinţă, nu exactă, pentru acest lucru fiind necesară cunoaşterea în detaliu a clădirii.

Ştiaţi că acum se poate realiza cu uşurinţă Breviarul pentru Calcului coeficientului global de izolare termică G cu ajutorul softului TermoExpert?

Vom face o analiză simplistă, pe cazuri uzuale:

 

solutii termoizolare pentru respectarea rezistentelor minime normateAşa cum reiese din tabelul de mai sus, influenţa straturilor de bază este mică, comparativ cu a materialelor folosite la termoizolarea clădirilor.

Se stabilesc în modul simplist următoarele aspecte:

  • nu se admite un strat termoizolant mai mic de 10cm pentru pereţii exteriori;
  • nu se admit elemente vitrate cu rezistenţă termică mai mică decât 0,77 W/m2K;
  • nu se admite un strat termoizolant mai mic de 25cm pentru izolarea planşeului superior şi inferior;
  • nu se admite un strat termoizolant mai mic de 15cm pentru izolarea planşeului inferior ce dă către un subsol neîncălzit.

Orice valoare mai mică decât cea de mai sus va face ca legislaţia actuală să nu fie respectată.

Concluzionăm: grosime polistiren pereţi exteriori 10cm, grosime polistiren terase 25cm, grosime polistiren planşeu pe sol 25cm, grosime polistiren planşeu către subsol 15cm.

De preferat este ca izolaţia termică să fie aplicată pe exteriorul construcţiei.

 

articol pus la dispoziţie de auditor energetic gr. I, ing. Lulea Marius Dorin.