Lăţime spaţii circulaţie, număr lifturi, dimensiuni trepte la clădiri de locuint

Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe – NP057-2002 stabileşte condiţiile de proiectare pentru clădirile de locuinţe.

În cazul clădirilor de locuinţe(individuale sau colective), lăţimea liberă a scărilor, rampelor şi podestelor va fi, la scările principale:
l= min. 0,95 m clădiricu max. 2 nivele;
l=min. 1,05 m clădiri cu 3-5 nivele;
l= min. 1,20 m clădiri cu 6-8 nivele;
l= min. 1,25 m clădiri cu min. 9 nivele.

La clădirile de locuinţe, în care nu există ascensor, dimensionarea treptelor se va face corespunzător necesităţilor persoanelor cu dificultăţi de mers: maxim 16cm înălţime treaptă şi minim 30 lăţime(maxim 34 lăţime) – preferabil 15×32 cm sau 16x30cm.

Clădirile de locuint colective se vor dota cu ascensoare în mod obligatoriu în următoarele situaţii:
• min. 1 ascensor la clădiri cu mai mult de P + 3 etaje;
• min. 2 ascensoare la clădiri cu mai mult de P + 5 etaje, astfel conformate încât să
permită şi transportul mobilierului de dimensiuni mari.

Una din cabinele bateriei de lifturi, trebuie să fie dimensionată şi conformată astfel
încât, să poată fi utilizată şi de către persoane blocate în scaun rulant:
• dimensiunea cabinei va fi min. 0,80 x 1,35 m (rec.1,10 x 1,40 m);
• dimensiunea platformei de acces în cabină va fi min. 1,50 x 1,50 m (rotaţie completă
scaun rulant).

Lăţime liberă minimă circulaţiilor orizontale– 1,20m – NP057-2002 – art. 3.2.A.4.e. coroborat cu Ordin 119-2014 art. 18.1.

Pentru persoanele blocate în scaun rulant, pe parcursul căilor de circulaţie având lăţimea
mai mică de 1,50 m, se va prevedea un spaţiu de manevră şi anume:
• min. 1,50 x 1,50 m.