Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Igienă, Sănătate şi Protecţia Mediului

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Igienă, Sănătate şi Proiecţia Mediului, adică ştampila de verificare de proiecte D, este Normativ cadru privind detalierea conţinului cerinţelor stabilite prin legea 10/ 1995 indicativ NC001-99:

Cerinţa de igienă, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, presupune conceperea şi realizarea clădirilor de locuinţe, precum şi a părţilor lor componente, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea ocupanţilor, urmărinduse asigurarea următoarelor condiţii tehnice de performanţă:

  1. Igiena aerului
  2. Igiena apei
  3. Igiena higrotermică a mediului interior
  4. însorirea
  5. Iluminatul
  6. Igiena acustică a mediului interior
  7. Calitatea finisajelor
  8. Igiena evacuării apelor uzate şi a dejecţiilor
  9. Igiena evacuării deşeurilor şi a gunoaielor
  10. Protecţia mediului exterior.