Condiţii tehnice de performanţă urmărite prin cerinţa fundamentală Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Normativul care prevede cel mai corect şi complet care sunt cerinţele de performanţă ce sunt necesare a fi urmărite pentru a se asigura acoperirea cerinţei fundamentale Siguranţă şi accesibilitate în exploatare, adică ştampila de verificare de proiecte B, este Normativ cadru privind detalierea conţinului cerinţelor stabilite prin legea 10/ 1995 indicativ NC001-99:

B.l. Siguranţa circulaţiei pietonale.
B.2. Siguranţa circulaţiei cu mijloace de transport mecanizate.

B.3. Siguranţa cu privire la factori agresanţi legaţi de instalaţii.
B.4. Siguranţa cu privire la lucrările de întreţinere.
B.5. Siguranţa la intruziune şi efracţie.
B.6. Siguranţa în desfăşurarea activităţilor.
B.7. Siguranţa desfăşurării procesului tehnologic.