Reguli minime de respectat pentru locuinţe privind exigenţa Igienă, Sănătate şi Protecţia mediului

Culese de prin legi şi reglementări tehnice, iată câteva reguli de bază ce trebuiesc respectate când discutăm de acoperirea cerinţei fundamentale Igienă, Sănătate şi Protecţia Mediului în cazul clădirilor de locuit(individuale sau colective:

 • platformele de gunoi nu se vor amenaja mai aproape de 10m de camerele de locuit(dormitoare sau camere de zi); acestea trebuie să fie betonate şi prevăzute cu apă pentru spălare şi sifon de colectare ape poluate; spaţiul trebuie să fie împrejmuit pentru a împiedica accesul animalelor; în cazul camerelor de gunoi interioare construcţiilor acestea trebuie să fie izolate de restul spaţiilor prin încăperi tampon şi să aibă asigurată ventilarea naturală;
 • parcarea autoturismelor nu se poate face mai aproape de 5,00m de camerele de locuit;
 • nu se vor amplasa capacităţi ce produc zgomot, vibraţii, mirosuri, praf,… mai aproape de 15m de locuinţe;
 • suprafaţa minimă a unei camere este de 12mp, a bucătăriei de 5,5mp, a locului de luat masa de 3,00mp, a camerei de zi 18mp, a băii principale de 4,5mp;
 • până la două camere se admite o baie, peste două camere sunt necesare cel puţin o baie şi un grup sanitar cu duş;
 • încăperile de locuit şi bucătărie trebuie să aibă obligatoriu ventilare naturală;
 • băile şi wc-urile nu se pot amplasa deasupra camerelor de locuit;
 • amplasarea puţului trebuie să se facă la cel puţin 10m de orice posibilă sursă de poluare(construcţii pentru animale, fose, etc…);
 • bazinele vidanjabile şi staţiile de epurare nu se vor amplasa mai aproape de 10m de cea mai apropiată locuinţă;
 • Raportul dintre aria ferestrelor şi aria pardoselilor, va fi pentru: camere de locuit 1/6…1/8; celelalte încăperi 1/8…1/10; scări 1/10…1/14;
 • la fiecare maxim 4 niveluri trebuie să existe o cameră tehnică dotată cu sifon şi baterie pentru personalul de serviciu;
 • pentru fiecare grup administrativ trebuie să existe spaţiu destinat administraţiei clădirilor;
 • la parterul clădirilor de locuit este interzis a se amplasa spaţii de producţie;
 • volum minim de cameră pentru asigurarea concentraţiei optime de CO2 şi O2:8mc / persoană la dormitoare şi 20mc/persoană la living; sub aceste valori trebuie luate măsuri speciale de ventiale(naturală sau mecanică);
 • nivelul de zgomot din exterior nu va depăşi 50dBA măsurat la 1,5m de faţada clădirii sau 35dBA măsurat la interiorul clădirii(vorbit normal).