Care sunt clădirile de interes şi utilitate publică

Legea 372 actualizată în anul 2016, privind Performanţa Energetică a Clădirilor, defineşte ce este o clădire de interes şi utilitate publică. Astfel:

clădire de interes şi utilitate publică – clădire cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m²
frecvent vizitată de public, ocupată de autorităţi ale administraţiei publice în care se desfăşoară
activităţi de interes public naţional, judeţean sau local sau în care se desfăşoară activităţi
comerciale, social-culturale, de învăţământ, educaţie, asistenţă medicală, sportive, financiarbancare,
de cazare şi alimentaţie publică, prestări de servicii şi altele asemenea.