Care trebuie să fie grosimea termoizolației cu polistiren sau vată minerală la pereții exteriori

Grosimea minimă a termoizolației cu polistiren sau cu vată minerală se determină prin calcul pornindu-se de la condițiile minime impuse de lege.

Astfel că avem o condiție ce necesită a fi respectată: rezistența termică corectată a pereților exteriori trebuie să fie mai mare decât 1,70 [mpK/W].

De aici pornim spre un calcul invers. Se cunoaște cum că efectul puncților termice este situat undeva între 15% și 45%. Vom considera o reducere a rezistenței termice ca urmare a efectului punților termice de 35%.

În acest caz rezistența termică în câmp curent pentru peretele izolat cu polistiren sau vată minerală trebuie să fie de 1,70 / 0,65 = 2,615[mpK/W].

Să luăm de exemplu un astfel de perete: tencuială interioară 2cm, zidărie cărămidă cu goluri verticale 25cm. Vom considera o termoizolație realizată din vată minerală sau polistiren.

Rezistența termică dată de perete fără termoizolație este de: 0,125 + 0,042 + 0,02/0,93 + 0,25/0,70 = 0,546 [mpK/W].

Rezultă că polistirenul va trebui să asigure o rezistență termică de 2,615 – 0,546= 2,069 [mpK/W].

Grosimea termoizolației minime de polistiren va fi egală cu 2,069 x 0,044= 0,091m, adică 10cm.