Cum se întocmește și ce trebuie să conțină Planul de situație pentru Avizul sau Autorizația I.S.U.(de incendiu)

Pentru obținerea autorizației sau avizului de securitate la incendiu este necesar a se întocmi planul de situație.

Acesta va cuprinde, dincolo de construcția propriu-zisă, și clădirile care sunt situate mai aproape de 15,00m de spațiul analizat.

Pentru toate clădirile se vor preciza următoarele detalii:

a. funcțiunea clădirii;
b. gradul de rezistență la foc;
c. riscul de incendiu.

Pe plan se vor preciza distanțele față de toate clădirile situate mai aproape de 15,00m, iar dacă se impune existența unor pereți antifoc atunci aceștia se vor reprezenta pe plan.

Se va reprezenta drumul de acces, se va da denumirea  și se va preciza lățimea acestuia.

Toate aceste precizări le veți regăsi în OMAI 129/ 2017.

detalii prezentate de Asociația pentru Securitatea la Incendiu a Construcțiilor.