Care este dimensiunea minimă a unei rampe de scară și care sunt dimensiunile treptelor unei scări.

Atunci când discutăm de clădiri altele decât cele unifamiliale, scările ar trebui să fie conformate pentru persoane cu dificultăți de mers, cum sunt preșcolarii sau bătrânii. În acest caz se recomandă ca dimensiunile treptelor să fie de 15x32cm sau de 16x30cm. Această soluție ar trebui să fie aplicată inclusiv la clădirile de locuit colective, însă condiția nu este una obligatorie.

În mod curent treptele trebuie să îndeplinească condiția: 2h+l= 62..64cm, relația în care h reprezintă înălțimea treptei iar l reprezintă lățimea ei.

O altă dimensiune importantă o reprezintă lățimea podestului și a rampei. Se recomandă ca dimensiunea minimă a rampelor să fie de 120cm pentru persoanele cu dificultăți de mers, iar pentru podest se recomandă un minim de 140cm pentru a se putea căra mobila.

Află de aici și care trebuie să fie dimensiunea minimă a unei uși și cum se calculează ea.

Toate cele de mai sus nu sunt valabile pentru clădirile civile publice ce nu au lifturi și care trebuie să fie conformate pentru transportul persoanelor ce se deplasează în scaunul cu rotile. În acest caz rampa trebuie să aibă scaun liftant motiv pentru care lățimea rampei și a podestului este necesar să fie de minim 170cm.

Este recomandabil ca pachetul de trepte să fie de maxim 12 dar se admite să fie de maxim 16. Nu se admit în spațiile interioare trepte izolate, adică pachete de trepte cu mai puțin de 3 trepte.

Știi care este suprafața minimă a unui dormitor?

Iată cum se proiectează corect un ALA.