Care este lățimea minimă a unei rampe pentru persoanele cu handicap locomotor

Lățimea minimă a unei rampe necesare să asigure accesul persoanelor cu dizabilități în interiorul clădirilor este de 120cm, adică 1,20m.

Lățimea rampei este cea utilă, adică măsurată pe calea posibilă de rulare, adică luând în considerare eventuale balustrade și reducerea gabaritului de acestea.

Rampa va avea o pantă cuprinsă între 5-8% și lungime de maxim 6,00m sau de 5% și o lungime de maxim 10,00m. Dacă nu se poate realiza soluționarea diferenței de nivel dintr-o singură rampă atunci se vor realiza două rampe. Trecerea de la o rampă la alta se va face print-un podest orizontal cu dimensiunile laturilor de minim 150cm, adică 1,50m.