Cărămidă sau BCA? Din ce este mai bine să construiești?

Cărămidă sau BCA? Din ce este mai bine să construiești?

În primul rând trebuie să știți că și BCA-ul este un tip de cărămidă, dar în vorbirea curentă termenii se folosesc ca și cum ar fi diferiți.

În general atunci când românii se referă la cărămidă vorbesc de elementele de zidărie din argilă arsă. Și BCA-ul reprezintă un element pentru zidărie doar că tehnologia de execuție este total diferită.

Tot felul de teorii s-au creat în jurul celor două tipuri de materiale, unele dintre ele de-adreptul conspiraționiste.

În primul rând trebuie să știți că toate produsele pentru construcții vândute pe teritoriul României sunt de aceeași calitate ca toate cele vândute în spațiul european. Teoria despre produse de mâna a doua pentru cetățeni de mâna a doua nu funcționează în domeniul construcțiilor deoarece producția se face pe niște standarde aplicabile peste tot în Uniunea Europeană.

Nu doar materialele de construcții, ci tot procesul de producție al unei construcții, pornind de la proiectare și până la recepție, intră sub incidența a 6 cerințe fundamentale stabilite prin lege.

Cărămida sau BCA? Care este mai rezistent?

Care din cele două materiale este mai rezistent? Elementele de zidărie din argilă arsă au în general rezistența la compresiune cam de 5 ori mai mare decât cele din beton celular autoclavizat.

Însă această rezistență mai mare vine și cu o greutate mai mare. Dacă ar fi să aplicăm strict acest criteriu ar trebui să facem toate casele cu pereți din metal, lucru de ne-acceptat.

Constituie acesta un criteriu unic de selecție? Puțin probabil din moment ce astăzi majoritarea structurilor de rezistență nu mai sunt pe zidărie portantă ci pe cadre din beton armat, adică rezistența este preluată integral de stâlpi, pereți, grinzi și planșee din beton armat.

Cărămida sau BCA? Care izolează mai bine fonic?

Izolația la zgomot aerian este dată de materiale cu o densitate cât mai mare. În acest caz densitatea elementelor din argilă arsă este de cel puțin două ori mai mare, adică sunt de cel puțin două ori mai grele.

Cu toate acestea normele de proiectare impun condiții de izolare fonică minime, normate. Toate produsele utilizate în construcții trebuie să respecte condițiile minime.

O să vă întrebați dacă ar trebui sau nu să se audă zgomotul de dincolo de zid. Răspunsul este că normele de proiectare impun condiții care limitează nivelul zgomotului, dar el există.

Cărămida sau BCA? Care izolează termică mai bine?

În general un element de construcție cu cât are densitatea mai mică, adică este mai ușor, izolează termic mai bine.

În cazul de față BCA-ul are o conductivitate termică cam de circa 2 ori mai mică decât în cazul elementelor din argilă arsă. Asta înseamnă că pierderile de căldură sunt de 4 ori mai mici.

Este acesta elementul cheie de selecție? Puțin probabil din moment ce izolația termică dată de polistiren este cam de 5 ori mai bună decât cea din argilă arsă. În majoritatea cazurilor termoizolația nu se face prin elementele de compartimentare ci prin cele de termoizolare termică. Acest lucru deoarece grosimea peretelui ar deveni cu mult prea mare ca să se poată îndeplini condițiile minime de performanță.

Cărămida sau BCA? Care se comportă mai bine sub acțiunea focului?

Atât cărămida cât și elementele din BCA se comportă foarte bine sub acțiunea focului.

Din punct de vedere a clasei de reacție la foc ambele îndeplinesc condițiile maximale: sunt materiale incombustibile din clasa de reacție la foc A1. Ce înseamnă acest lucru? Că nu ard, nu participă la dezvoltarea unui incendiu și în general nu pățesc nimic.

Mai există un al doilea criteriu care contează: rezistența la foc. În acest caz elementele din beton celular autoclavizat sunt în general cam de două ori mai rezistente, adică își mențin performanțele un timp mai îndelungat la aceeași grosime de perete.

Cărămida sau BCA? Igienă, sănătate și protecția mediului.

Un criteriu foarte important și care nu trebuie minimizat.

În ambele cazuri procesul de producție și cel de livrare pe amplasament este unul constisitor din punct de vedere al consumului energetic și care generează noxe și poluați precum dioxidul de carbon.

Dar în perioada exploatării? Sunt ambele elemente sigure?

Cu siguranță că da. Sunt produse testate și acceptate ca fiind sigure. Există unele teorii ale conspirației care vorbesc de radioctivitatea BCA-ul dar acestea sunt doar teorii concurențiale cu scopul de a slăbi opoziția.

Nu, BCA-ul nu este radioactiv ci este la fel de sigur ca și elementele din argilă arsă.

Cărămida sau BCA? Facem și o concluzie?

Așa cum putem vedea mai sus nu există un singur criteriu de selecție și va trebui să ținem cont de un cumul de informații.

Este sigur faptul că în ambele cazuri normele impuse sunt respectate căci testarea se face în laboratoare europene.

Totul este în cele din urmă o problemă de perceție: construiește din acel materiale care și se pare ție cel mai potrivit stilului tău.