De cât soare/lumină au nevoie spațiile pentru locuit- dormitoarele?

Poate nu vă vine să credeți, însă spațiile pentru locuit trebuie să beneficieze de lumina soarelui o anumită perioadă de timp.

Soarele aduce într-o cameră multă energie pozitivă. Omul are nevoie de lumina soarelui și acest lucru generează bună dispoziție. De asemenea lumina soarelui mai are și alte beneficii pozitive cum ar fi reducerea numărului de agenți patogeni.

Ești proiectant și dorești să devii mai bun, să te depășești? Iată ce cursuri de pregătire pentru arhitecți și ingineri există.

Tocmai de aceea se recomandă ca dormitoarele să fie orientate în general spre sud, est, vest sau alte orientări cardinale intermediare dar acestora. Nu se recomandă ca dormitoarele să fie orientate către nord.

Iată cum se realizează corect o scară.

Este de asemenea important ca atunci când se construiește o clădire nouă aceasta să asigure suficientă lumină pentru clădirile aflate în imediata apropiere. O clădire nouă se poate realiza în imediata apropiere a unei clădiri existente însă este necesar ca aceasta să nu o umbrească tot timpul și să se asigure că o anumită perioadă de timp clădirea existentă beneficiază de lumina directă a soarelui.

Citiți și care este suprafața minimă a unui dormitor.

Aceste aspecte sunt menționate în Normele de Igienă și Sănătate Publică privind Mediul de viață al populației.

Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. Acest lucru înseamnă o durată de 90 de minute cel puțin.

Dacă aveți nevoie de un expert tehnic sau de o expertiză tehnică intrați aici.

În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire care să arate că prevederea de mai sus este respectată.

Aflați de ce preferăm casele din cărămidă

În cazul învecinării cu clădiri cu fațade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile de mai sus se aplică doar pentru pereții cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.

Studiul de însorire se face de către unul dintre proiectanți, fie el arhitect, inginer constructor sau de instalații.

Dacă sunteți în căutarea unui verificator de proiecte aflați toate detaliile aici.