distanta siguranta benzinarii

Care sunt distanțele de siguranță între o benzinărie și cele mai apropiate clădiri- construcții?

În acest articol vom discuta despre distanțele de siguranță ce trebuie să fie menținute între o benzinărie și alte clădiri sau construcții aflate în imediata apropiere.

O benzinărie reprezintă o stație de alimentare cu carburanți a autoturismelor. Aceasta cuprinde în componență echipamente ce prezintă pericol de explozie, motiv pentru care se impun anumite distanțe de siguranță față de alte clădiri din jur.

Componentele unei benzinării

Componentele unei benzinării sunt următoarele:

Depozitul de carburanți, cu unul sau mai multe rezervoare, cu gurile de descărcare montate direct pe rezervoare sau grupat, într-un cămin.

Peronul pompelor de distribuție a carburanților și copertina aferentă.

Cabina stației.

Drumuri de acces și, după caz, stații de parcare.

Sisteme de utilități.

Opțional mai pot exista în cadrul unei benzinării și: magazin de piese auto, spălătorie auto, sisteme de alimentare cu GPL a autoturismelor, punct pentru desfacere butelii, punct de alimentație publică, spații de cazare, spații de parcare, inclusiv pentru autovehicule mari.

Amplasarea stațiilor de distribuție a carburanților

Staţiile de distribuţie a carburanţilor pot fi amplasate, funcţie de categoria drumului rutier pe care îl deservesc, astfel:
a) la autostradă sau drum european;
b) la drum naţional;
c) la drum judeţean;
d) în localităţi cu acces direct dintr-un drum public.

Se pot amplasa staţii de distribuţie a carburanţilor şi în incinta unor agenţi economici care deţin parc de autovehicule, precum şi în organizări de şantier.

Intrarea autovehiculelor direct din drumurile publice în staţia de distribuţie carburanţi se realizează, în conformitate cu regulamentele din legislaţia rutieră.

La amplasarea unei staţii de distribuţie carburanţi trebuie respectate distanţe minime de siguranţă între obiectele cu pericol de incendiu sau explozie din staţie şi unele categorii de construcţii şi instalaţii sau amenajări vecine conform norme tehnice.

Construcţiile auxiliare benzinăriei se amplasează faţă de construcţiile vecine din afara incintei staţiei conform prevederilor din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99 şi alte reglementări tehnice specifice.

Distanțe de siguranță

Distanța între o locuință individuală și depozitul de carburanți amplasat subteran este de 5,00m.

Distanța între clădiri cu afluență de public, cazare, de cultură, cult, turism, financiar-bancare, învățământ, administrative și depozitul de carburanți amplasat subteran este de 15,00m.

Distanța între un bloc de locuințe colective și depozitul de carburanți amplasat subteran este de 10,00m.

Clădirile înalte și foarte înalte se vor amplasa la minim 25m față de limita incintei stației de distribuție carburanți.