Planul de încadrare în zonă și planul de situație. Scară și detalii

Planul de încadrare în zonă și planul de situație reprezintă două documente foarte importante ce fac parte din dosarul pentru obținerea autorizației de construire sau de demolare.

Plan de încadrare în teritoriu reprezintă o planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.

Plan de situaţie– privind amplasarea obiectivelor investiţiei – reprezintă o planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

● parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topo-grafice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;

● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;

● cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);

● denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;

● sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;

● accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute.