Breviar de calcul pentru determinarea elementelor structurale