Teste grilă Legislaţie în domeniul Construcţiilor

Question 1

Nu se supun controlului Inspectoratului de Stat în Construcţii:
Question 2

Recepţia se organizează de:
Question 3

Cartea tehnică se păstrează de către:
Question 4

Verificarea calităţii lucrărilor executate se face de către:
Question 5

Recepţia se va amâna dacă:
Question 6

Expertul tehnic:
Question 7

Prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii este obligatorie:
Question 8

Recepţia lucrărilor de construcţii reprezintă:
Question 9

Cartea tehnică:
Question 10

Produsele pentru construcţii:
Question 11

Verificarea proiectelor:
Question 12

Comisia de recepţie poate funcţiona doar:
Question 13

O reglementare tehnică are caracter de:
Question 14

Recepţia construcţiei se va face de către:
Question 15

Proiectanţii răspunde pentru deficienţele de proiectare: